KOLEJNE STYPENDIA TRAFIŁY DO PRZYSZŁYCH LEKARZY

W tym roku pomoc finansową od władz regionu opolskiego otrzyma 27 studentów medycyny. W zamian za wsparcie po studiach będą pracować w opolskich szpitalach.

Jakie warunki trzeba było spełnić, aby ubiegać się o stypendium? Konieczne były:

  • nauka na IV, V i VI roku oraz jej przebieg zgodny z planem studiów;
  • zobowiązanie się do odbycia stażu podyplomowego w naszym województwie
  • podjęcie pracy w placówce medycznej na czas odpowiadający okresowi pobierania stypendium;
  • wybór specjalizacji lekarskiej deficytowej w wybranym miejscu pracy.

Stypendium wynosi 2 000 zł brutto miesięczne. Wypłacane jest przez 9 miesięcy roku akademickiego. W sumie może więc otrzymać do 54 000 zł brutto przez trzy lata nauki.

Większość tegorocznych stypendystów kształci się na Uniwersytecie Opolskim – 21, jest 3 studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, a także z Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Akademii Śląskiej w Katowicach.

– Dzięki programowi stypendialnemu zapewniamy lekarki i lekarzy dla mieszkańców województwa opolskiego. Oczywiście na tych lekarzy trzeba poczekać, ale warto zaznaczyć, że 7 lekarzy, którzy brali udział w pierwszej edycji projektu, już pracuje w naszym regionie – podkreśla Zuzanna Donath-Kasiura, wicemarszałek województwa opolskiego. – W tegorocznej edycji mamy 14 panów i 13 pań, czyli prawie idealna równowaga – zaznacza.

opolskie.pl