O programie

Chociaż to państwo jest głównym kreatorem polityki prorodzinnej w kraju, rola samorządów w tej dziedzinie jest równie istotna. Województwo opolskie jako pierwsze w kraju systemowo podeszło do problemu wyludniania się regionu: zdiagnozowało, wyartykułowało i udokumentowało swoją sytuację demograficzną, a następnie podjęło działania, które miały zminimalizować skutki depopulacji.

W 2013 roku rozpoczęto prace nad specjalnym programem, który we wrześniu 2014 roku został przyjęty jako Program Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim do 2020 roku. Opolskie dla Rodziny. Zakładał on realizację działań mających na celu tworzenie sprzyjającej atmosfery dla zakładania rodziny, organizacji skutecznej i nowoczesnej edukacji, prowadzenia działalności gospodarczej i wsparcia seniorów, które ujęte zostały w czterech pakietach. Był nowatorską próbą zatrzymania niekorzystnych zmian demograficznych zachodzących w regionie, związanych z migracjami, starzeniem się społeczeństwa i ujemnym przyrostem naturalnym. W kolejnych latach zdecydowano o zmianie akcentu w tytule Programu, stąd od 2015 roku stosowana jest nazwa Program Opolskie dla Rodziny.

Zmieniająca się rzeczywistość, nowe możliwości finansowe i realizacyjne, a także inicjatywa służb samorządowych, uruchomiły kolejne, nowe projekty i przedsięwzięcia zmierzające do poprawy jakości życia, zamieszkania, pracy i wypoczynku. Uznano wtedy, że wszelkie tego typu działania służące mieszkańcom, mimo iż formalnie nie zostały ujęte w Programie OdR, są warte podjęcia i kontynuacji w latach kolejnych. Dlatego Opolskie dla Rodziny, jako idea, mimo formalnego zakończenia okresu obowiązywania Programu w 2020 roku, na stałe wpisało się w działania władz regionalnych. Ich różnorodność, zakres i skala oddziaływania przyniosły i nadal przynoszą efekty – dzięki nim opolskie wyróżnia się dziś szczególnym, przyjaznym rodzinie, klimatem, a charakterystyczna grafika z roku na rok coraz bardziej się upowszechnia. Jest obecna nie tylko w samorządowych działaniach informacyjno-promocyjnych, widać ją także w różnorodnych projektach wspieranych ze środków unijnych i budżetu województwa.

Informację o realizacji Programu znajdziesz TUTAJ.