Przedłuż ważność karty

Przedłużenie  ważności Opolskiej Karty Rodziny i Seniora

Oświadczenia można składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego:

  • w Opolu przy ul. Hallera 9, Punkt Obsługi Klienta
  • w Opolu przy ul. Ostrówek 5-7, Punkt Kancelaryjny
  • oraz w gminie właściwej ze względu na adres zamieszkania, wykaz samorządów gminnych, które są Partnerem Opolskiej Karty Rodziny i Seniora, znajduje się TUTAJ, zobacz na mapie TUTAJ.

Oświadczenie dotyczące przedłużenia ważności Opolskiej Karty Rodziny i Seniora można pobrać TUTAJ a następnie wydrukować, wypełnić i dostarczyć do jednego z miejsc wymienionych wyżej.

Składając oświadczenie, należy mieć przy sobie wszystkie wydane egzemplarze kart, na które zostaną naklejone nowe hologramy.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, napisz do nas rodzina@opolskie.pl lub zadzwoń 77 44 82 201 lub 200.