Regulamin Opolskiej Karty Rodziny i Seniora

Regulamin OKRiS – POBIERZ plik PDF;

zał.1. Wzór karty  – POBIERZ plik PDF; plik .DOC

zał.2. Wzór wniosku – POBIERZ  plik PDF; plik .DOC

zał.2a. Potwierdzenie odbioru – POBIERZ pilik PDF; plik .DOC

zał.3a. Deklaracja dla przedsiębiorców – POBIERZ  plik PDF; plik .DOC

zał.3b. Deklaracja dla instytucji kultury – POBIERZ  plik PDF; plik .DOC

zał.4. Oświadczenie dot. przedłużenia ważności OKRIS  – POBIERZ  plik PDFplik .DOC

zał.5. Oświadczenie dot. sprawowania opieki nad osobą zależną – POBIERZ plik PDF; plik .DOC

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, napisz do nas rodzina@opolskie.pl
lub zadzwoń 77 44 82 200 lub 201.