Opolska Karta Rodziny i Seniora – Partner

Fundacja Harmonia Życia

ul. Kościuszki 22/545-062 Opole

NIP
7543062115
REGON
161449123
Gmina
Opole
Branża
Zdrowie – usługi logopedyczne, psychologiczne
Zakres działalności
1. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 2. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiebiorczości. 3. Działalność mediacyjna. 4. Organizowanie szkoleń, warsztatów i spotkań doradczych. 5. Organizowanie zajęć terapeutycznych dla grup i osób fizycznych. 6 Organizowanie zajęć edukacyjnych. 7. Organizowanie zajęć relaksacyjnych, masażów i innych czynności przyczyniających się do poprawy kondycji psychofizycznej. 8. Współpraca ze szkołami, przedszkolami, żłobkami oraz ze szpitalami, przychodniami, jednostkami podlegającymi instytucjom działającym na rzecz osób chorych, umierających, niepełnosprawnych i innych. 9. Wydawanie informatorów, poradników, czaspism i innych materiałów oraz propagowanie działalności Fundacji Harmonia Życia w społeczeństwie poprzez ogólnopolskie i regionalne środki przekazu. 10. Wspieranie wszelkich działań na rzecz rodziny, systemu pieczy zastepczej. 11. Pomoc ofiarom przestępstw, wszelkich przejawów przemocy i innych podobnych zjawisk. 12. Opieka nad ludźmi chorymi i po operacji, niepełnosprawnymi, współpraca z rodzinami chorych oraz pomoc i opieka nad osobami starszymi. 13. Kształcenie wzorów psychologicznych, modeli, postaw i zachowań społecznych u dzieci, młodzieży, dorosłych, osób chorych. 14. Działalność na rzecz ochrony zdrowia dziecka nienarodzonego i kobiety ciężarnej.
Telefon
77 436 80 24
Lokalizacja
Zniżki
Zniżka dla rodziny z dwójką dzieci

40% zniżki na doradztwo indywidualne oraz zajęcia edukacyjne programu NEO SEA 7 elementów pełnej harmonii życia

Obejmuje gminy: Całe województwo Zniżka dla rodziny z trojgiem dzieci

40% zniżki na doradztwo indywidualne oraz zajęcia edukacyjne programu NEO SEA 7 elementów pełnej harmonii życia

Obejmuje gminy: Całe województwo Zniżka dla rodziny z czworgiem i więcej dzieci

40% zniżki na doradztwo indywidualne oraz zajęcia edukacyjne programu NEO SEA 7 elementów pełnej harmonii życia

Obejmuje gminy: Całe województwo Zniżka dla osoby powyżej 60 roku życia

40% zniżki na doradztwo indywidualne oraz zajęcia edukacyjne programu NEO SEA 7 elementów pełnej harmonii życia

Obejmuje gminy: Całe województwo Zniżka dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym

40% zniżki na doradztwo indywidualne oraz zajęcia edukacyjne programu NEO SEA 7 elementów pełnej harmonii życia

Obejmuje gminy: Całe województwo