Opolska Karta Rodziny i Seniora

Opolska Karta Rodziny i Seniora jest jednym z narzędzi w ramach Programu „Opolskie dla Rodziny”. Działamy razem, aby wspólnie budować przyjazny klimat dla rodzin i seniorów. Pomogą w tym m.in. zniżki w instytucjach podległych samorządom oraz udzielane przez firmy prywatne, które przyłączyły się do naszej inicjatywy.

Przydatne odnośniki: