Opolska Karta Rodziny i Seniora – Partner

BHP-NET Artur Parda

Usługi z dziedziny BHP i PPOŻ

Branża
Edukacja
Zakres działalności

Kompleksowa obsługa firm w zakresie BHP. Szkolenia wstępne i okresowe dla pracowników wszystkich grup zawodowych, szkolenia dla pracodawców, przeglądy sprzętu przeciwpożarowego (gaśnice, hydranty), pomiary natężenia oświetlenia.

Telefon
519132475
Lokalizacja

49-340 Lewin Brzeski Stroszowice 40, Gmina: Lewin Brzeski

Zniżki
Zniżki dla wszystkich grup:
  • 10% na usługi oferowane przez firmę