Opolska Karta Rodziny i Seniora – Partner

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych PRUDENTER AGAS

Edukacja

Branża
Edukacja
Zakres działalności

Stowarzyszenie, w ramach prowadzonego CENTRUM EDUKACJI ALTERNATYWNEJ, działa na rzecz dzieci i młodzieży, podejmuje inicjatywy edukacyjne, społeczne i kulturalne oraz wspiera kulturę fizyczną i wypoczynek dzieci i młodzieży.
CENTRUM EDUKACJI ALTERNATYWNEJ oferuje odpłatne zajęcia edukacyjne i rozwijające dla młodzieży szkolnej.
Kursy przygotowujące do EGZAMINU 8-KLASISTY
Kursy MATURALNE
Kursy przedmiotowe, językowe (od klasy 7 szkoły podstawowej)
Kursy rozwijające- rysunek architektoniczny, podstawy rysunku i malarstwa
FORMULARZ ZAPISÓW : https://prudenteragas.pl/zapisy/

Telefon
690490639
Lokalizacja

46-100 Namysłów ul. Bohaterów Warszawy 29/4, Gmina: Namysłów

Zniżki
Zniżka dla rodziny z dwójką dzieci, Zniżka dla rodziny z trojgiem dzieci, Zniżka dla rodziny z czworgiem i więcej dzieci, Zniżka dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, Rodzina zastępcza:
  • 10% zniżki na każde dziecko uczęszczające na odpłatne zajęcia edukacyjne w CENTRUM EDUKACJI ALTERNATYWNEJ
  • przy wyborze 3 płatnych zajęć edukacyjnych dla 1 dziecka- 1 zajęcia są gratis