JUŻ CZAS NA SKŁADANIE WNIOSKÓW O STYPENDIA LEKARSKIE

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił kolejny nabór wniosków o stypendia dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim. Wnioski można składać do 15 grudnia br. 

O stypendium mogą się starać studenci od IV roku studiów, którzy złożą komplet wymaganych dokumentów. Wysokość miesięcznego stypendium to 2000 złotych brutto.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby je otrzymać?

Stypendium przeznaczone jest dla studentów kierunków medycznych z całej Polski, od IV do VI roku studiów, którzy nie powtarzają roku oraz nie korzystają z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, na który ubiegają się o przyznanie stypendium.

Ponadto, by uzyskać stypendium, studenci zobowiązani są do odbycia stażu i podjęcia pracy w szpitalu w województwie opolskim, podlegającemu samorządowi terytorialnemu, właściwemu ministrowi lub Uniwersytetowi Opolskiemu, na okres pracy odpowiadający okresowi pobierania stypendium. Warunkiem otrzymania stypendium jest także dokonanie wyboru specjalizacji lekarskiej, która jest deficytowa w jednej z tych placówek. Stypendium przysługuje tylko w czasie trwania studiów.

Przy wyborze kandydatów będzie brana pod uwagę średnia ocen za ostatni rok akademicki. W przypadku uzyskania równej średniej ocen pierwszeństwo będą mieć wnioski złożone przez studentów, którzy rozpoczynając studia mieszkali w województwie opolskim.

Wnioski o przyznanie stypendium, należy składać do dnia 15 grudnia 2021 r. – o terminie złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do kancelarii urzędu.

Przypomnijmy – w pierwszej, ubiegłorocznej edycji, stypendia Marszałka Województwa Opolskiego otrzymało 31 studentów z uczelni medycznych z całego kraju.

Wszelkie niezbędne informacje dostępne są tutaj.

opolskie.pl

foto pixabay.com