stypendia

WSPIERAMY NAJZDOLNIEJSZYCH UCZNIÓW W WOJEWÓDZTWIE

Zarząd Województwa Opolskiego kolejny raz przyznał stypendia uczennicom i uczniom – tym razem na rok szkolny 2021/2022. Comiesięczne wsparcie finansowe otrzyma 275 osób. Program „Wspieramy najlepszych IV” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Pomoc trafia do najzdolniejszych uczniów, którzy jednocześnie znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Stypendia przyznawane są uczennicom i uczniom VII i VIII […]

JUŻ CZAS NA SKŁADANIE WNIOSKÓW O STYPENDIA LEKARSKIE

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił kolejny nabór wniosków o stypendia dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim. Wnioski można składać do 15 grudnia br.  O stypendium mogą się starać studenci od IV roku studiów, którzy złożą komplet wymaganych dokumentów. Wysokość miesięcznego stypendium to 2000 złotych brutto. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby je otrzymać? Stypendium przeznaczone jest […]

NAGRODY DLA NAJLEPSZYCH UCZNIÓW, STUDENTÓW I NAUCZYCIELI

W ostatnich dniach października odbyło się w Opolu Regionalne Święto Edukacji. Uczniowie dostali nagrody Prymus Opolszczyzny, a studenci stypendia. Nagrodzono także najlepszych opolskich  pedagogów. Tytuł Professora Opoliensis trafił do profesora dr hab. Wiesław Szwasta z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Opolskiego. Wyróżnienia otrzymali: prof. Inga Lewandowska z Wydziału Jazzu PWSZ w Nysie oraz dr Sebastian Rutkowski z Katedry […]

STUDENCI MEDYCYNY DOSTANĄ STYPENDIA. W ZAMIAN BĘDĄ LECZYĆ OPOLAN

31 studentów medycyny z uczelni w całym kraju otrzyma stypendia marszałka województwa opolskiego. Wszyscy zamierzają związać swoją przyszłość z naszym regionem. Zarząd województwa przyznał stypendia studentom kierunków lekarskich. O taką pomoc mogli się starać studenci ze wszystkich uczelni medycznych w Polsce, którzy spełnili wymagane kryteria i złożyli wnioski w terminie. Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego […]

POSZUKIWANE NOWE TALENTY I NAJLEPSZE POMYSŁY NA PROJEKTY KULTURALNE

„Marszałkowskie Talenty” to stypendia Marszałka Województwa Opolskiego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury lub opieką nad zabytkami. Od jutra, 15 stycznia, do 25 lutego br., można składać wnioski na realizację konkretnych pomysłów i przedsięwzięć. Jak mówi wicemarszałek województwa Zbigniew Kubalańca, ubiegły rok był niezwykle trudny także dla twórców i ludzi kultury. – Niemniej […]