POSZUKIWANE NOWE TALENTY I NAJLEPSZE POMYSŁY NA PROJEKTY KULTURALNE

„Marszałkowskie Talenty” to stypendia Marszałka Województwa Opolskiego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury lub opieką nad zabytkami. Od jutra, 15 stycznia, do 25 lutego br., można składać wnioski na realizację konkretnych pomysłów i przedsięwzięć.

Jak mówi wicemarszałek województwa Zbigniew Kubalańca, ubiegły rok był niezwykle trudny także dla twórców i ludzi kultury. – Niemniej jednak mogliśmy nagradzać artystów z regionu, zdobywających sukcesy ogólnopolskie – dodaje, przypominając nagrody przyznane przez marszałka kilka tygodni temu młodym muzykom – Magdalenie Meg Krzemień i Jędrzejowi Skibie. – Nadal chcemy poszukiwać takich talentów, stąd już kolejny raz proponujemy stypendia ludziom kultury – mówi marszałek Kubalańca.

W tegorocznym budżecie województwa na ten cel przeznaczono 150 tysięcy złotych, co pozwoli przyznać stypendia w wysokości 7 600 złotych dziewiętnastu osobom. Mają trafić do osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. Mogą zostać wydane tylko na realizację określonego przedsięwzięcia odbywającego się na obszarze województwa opolskiego lub istotnego dla jego mieszkańców.

Stypendia będą przyznawane są w trzech kategoriach, tzn. na przedsięwzięcia związane z:

  • twórczością artystyczną w dziedzinach: muzyka, sztuki wizualne, taniec, literatura, teatr, film, twórczość ludowa
  • upowszechnianiem kultury w dziedzinie edukacji i animacji kulturalnej oraz wspierania rozwoju kadr kultury
  • opieką nad zabytkami.

Jak podkreśla Agnieszka Kamińska, dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki UMWO, realizowane w ramach stypendium przedsięwzięcie powinno mieć charakter twórczy, artystyczny. – Przedmiotem stypendium nie może być jednak działanie organizacyjno-produkcyjne, np. druk książki, nagranie i wyprodukowanie płyty czy produkcja i filmu czy spektaklu – zaznacza. – Będziemy brać pod uwagę tworzenie – czyli np. skomponowanie i aranżację nowego utworu muzycznego; stworzenie oryginalnych prac plastycznych, napisanie scenariusza sztuki teatralnej czy dzieła literackiego – wymienia.

Nabór wniosków potrwa od 15 stycznia do 25 lutego 2021 roku.

Wszystkie szczegóły można znaleźć na stronie:

https://bip.opolskie.pl/2021/01/nabor-wnioskow-o-przyznanie-stypendium-marszalka-wojewodztwa-opolskiego-w-dziedzinie-tworczosci-artystycznej-marszalkowskie-talenty-4/

VR, opolskie.pl