W PROMOCJI ZDROWIA JESTEŚMY NAJLEPSI!

Certyfikat i nagroda specjalna trafiły do Samorządu Województwa Opolskiego za realizowane przez niego projekty zdrowotne.

W konkursie pn. ,,Samorząd promujący zdrowie’’ oceniane są projekty zdrowotne realizowane przez samorządy. Tytuł laureata na rok 2020 i certyfikat „Wysoka jakość w ochronie zdrowia” otrzymał Samorząd Województwa Opolskiego. Opolskie otrzymało także wyróżnienie i nagrodę specjalną „Grand Quality”.

Nagroda ,,Grand Quality” przyznawana jest jednostkom, które uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych wśród samorządów wszystkich szczebli, certyfikowanych w pierwszej edycji konkursu.

– Jako samorząd bierzemy udział w wielu konkursach, zdobywaliśmy wiele wyróżnień, także w sferze zdrowia, ale tutaj organizator, oceniając działania wszystkich samorządów w kraju, najwyżej ocenił aktywność naszego samorządu województwa. Ocenił tak nasze programy zdrowotne, nasze inicjatywy związane z promowaniem zdrowego stylu życia, i to niezwykle cieszy – mówi wicemarszałek Roman Kolek.

W zgłoszeniu do konkursu Opolskie pochwaliło się m.in. realizowanym od kilku lat projektem poprawy opieki nad matką i dzieckiem w ramach programu „Opolskie dla rodziny”, skierowanym do kobiet w wieku okołoporodowym, kobiet w ciąży, młodych matek i dzieci do drugiego roku życia z całego regionu. Pokazał także inicjatywę „Marszałkowskie Dni Zdrowia” wspierającą prozdrowotne postawy mieszkańców województwa.

Konkurs „Samorząd promujący zdrowie” stanowi część Ogólnopolskiego Programu Certyfikacyjnego „Wysoka jakość w ochronie zdrowia”. W konkursie co roku nagradzane są polskie gminy, powiaty i samorządy województw, w których podejmowane są efektywne, nowoczesne i skuteczne działania na rzecz rozwoju ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowego stylu życia, promocji aktywności fizycznej i ekologii.

We wszystkich wyróżnionych w programie samorządach realizowane są nowatorskie inicjatywy i inwestycje, które przyczyniają się do rozwoju systemu ochrony zdrowia i umożliwiają mieszkańcom dostęp do nowoczesnych świadczeń, jak również udział w rozmaitych programach profilaktycznych czy rozwój aktywności fizycznej.

opolskie.pl