SZKOLENIA DLA OPOLSKICH SENIORÓW

Smart Senior to oferta dla osób starszych, które chcą nauczyć się, jak jeszcze sprawniej obsłużyć smartfon oraz podnieść swoje kompetencje społeczne. Projekt realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Chętni już mogą się zgłaszać.

W projekcie mogą wziąć udział osoby w wieku 50+ z terenu województwa opolskiego, bez względu na wykształcenie i status zatrudnienia. Warto się pospieszyć, bo miejsc jest tylko 60.

Cel przedsięwzięcia to podniesienie wiedzy i umiejętności wykorzystywania smartfona w codziennym życiu jako narzędzia do załatwiania spraw urzędowych, zakupów/płatności, kontaktu z rodziną i przyjaciółmi. Szkolenie ma poprawić jakość życia codziennego uczestników poprzez np. sprawne dokonywanie opłat bezgotówkowych przy użyciu aplikacji do płatności. Seniorzy będą także potrafili sprawnie wykorzystać internet do rezerwacji wizyt lekarskich. Wyższe kompetencje cyfrowe pomogą im także w utrzymywaniu stałych kontaktów z  przyjaciółmi i rodziną. W projekcie przewidziane są także wspólne wyjścia do teatru, muzeum czy kina, a także spotkania w kameralnym gronie.

Pieniądze na realizację projketu WUP w Opolu pozyskał w ramach projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje oraz formularz kontaktowy znajdują się tutaj.

tel. 77 44 16 677