KONKURS LITERACKI DLA OPOLSKICH SENIORÓW

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił IV Senioralny Wojewódzki Konkurs Literacki pt. „Tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia w moim dzieciństwie a dziś”.

Pomysłodawcą jest Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego. W konkursie mogą wziąć udział seniorzy – mieszkańcy województwa opolskiego powyżej 60. roku życia. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę pisemną – mogą to być autorskie refleksje, opisy, sprawozdania, felietony itp. Praca konkursowa nie powinna przekraczać objętości 4 stron maszynopisu w formacie A4.

Plakat IV Senioralnego Konkursu Literackiego
Plakat IV Senioralnego Konkursu Literackiego

 

Aby wziąć udział w konkursie, pracę w dwóch formach – papierowej i elektronicznej – wraz z załącznikiem nr 1 do Regulaminu Konkursu i załącznikiem nr 2 do Regulaminu Konkursu w dwóch egzemplarzach należy dostarczyć do 30 września 2022 r. do Sekretariatu Konkursu, którym jest Sekretariat Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego UMWO. Jego adres to:

Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 17 [bud. Instytutu Śląskiego
II p., pok. 209], 45-081 Opole, tel. 77 44 67 847
e-mail: bdo@opolskie.pl) czynny w godz. 7:30 – 15:30

Dokumenty związane z konkursem m.in. regulamin oraz formularz zgłoszeniowy – dostępne są tutaj.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

opolskie.pl