KONKURS LITERACKI DLA SENIORÓW

Potrafisz pisać? Masz ciekawą historię do opowiedzenia? Spróbuj swoich sił w konkursie literackim pt. „XX wiek w moich wspomnieniach”.

Konkurs ogłosił Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła z inicjatywy Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego.

Mogą w nim wziąć udział przedstawiciele środowisk senioralnych z województwa opolskiego. Każdy uczestnik zgłasza do konkursu jedną pracę pisemną (mogą to być autorskie refleksje, opisy, sprawozdania, felietony, itp.).

Prace w formie tradycyjnej (maszynopis, wydruk komputerowy na formacie A4) i w formie elektronicznej muszą zostać dostarczone wraz z załącznikiem nr 1 do Regulaminu Konkursu do dnia 30 września 2020 r. do godz.15.30 do sekretariatu konkursu, którym jest sekretariat Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego.

Adres:

Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 17
45-082 Opole
tel. 77 4467847
mail: bdo@opolskie.pl

Szczegóły w załącznikach:

Ogłoszenie o konkursie

Regulamin konkursu literackiego

Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu – zgłoszenie