POTRZEBUJESZ POMOCY? CHCESZ POMÓC SĄSIADOWI? ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU

Do 10 października 2020 r. można zgłaszać się do udziału w projekcie Usługi sąsiedzkie w Aglomeracji Opolskiej”.

Jego celem jest wsparcie osób w wieku 60+ o ograniczonych możliwościach samodzielnego zaspakajania podstawowych potrzeb, np. robienie zakupów, ugotowanie posiłku, zachowanie higieny osobistej itp.

Poszukiwane są osoby mieszkające w ich najbliższym sąsiedztwie (ulica, dzielnica, sołectwo), które będą chciały wesprzeć swoich sąsiadów w codziennym życiu.

Autorzy przedsięwzięcia chcą w ten sposób odpowiedzieć na najbardziej palące problemy społeczne osób starszych, z niepełnosprawnością i przewlekle chorych, które funkcjonują w środowiskach zamieszkania Aglomeracji Opolskiej i mają problem z zabezpieczeniem podstawowych potrzeb życiowych.

Projekt umożliwia jak najdłuższe pozostanie przez osoby niesamodzielne w swoim środowisku zamieszkania, poprzez wzmocnienie aktywności społecznej środowiska lokalnego, które czynnie włączy się w realizację usług sąsiedzkich na rzecz 40 osób w wieku 60+ potrzebujących wsparcia w codziennym życiu.

Na terenie Aglomeracji Opolskiej żadna z gmin nie realizuje usług sąsiedzkich, mimo że taki rodzaj usług jest najbardziej adekwatny do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, gdyż usługi opiekuńcze mogą być realizowane w każdym dniu tygodnia, o każdej godzinie oraz przez osoby znane i zaufane, należące do społeczności lokalnej.

W ramach projektu planowane są następujące działania:

  • rekrutacja uczestników/-ek projektu oraz opiekunek/opiekunów świadczących sąsiedzkie usługi opiekuńcze,
  • przygotowanie środowisk sąsiedzkich (opiekunów/opiekunek) do realizacji usług według standardu usług sąsiedzkich,
  • realizacja usług sąsiedzkich przez 10 miesięcy,
  • szkolenia dla opiekunek/opiekunów usług sąsiedzkich,
  • nadzór nad realizacją usług,
  • zarządzanie projektem.

Zaplanowane w projekcie działania przyczynią się do rozwoju systemu usług wsparcia na terenie gmin Aglomeracji Opolskiej, umożliwiając zaspokojenie potrzeb osób w wieku senioralnym o ograniczonej samodzielności, a także umożliwiając im jak najdłuższe utrzymanie/podtrzymanie samodzielności w środowisku zamieszkania.

Ważne! Udział w projekcie jest bezpłatny. Natomiast opiekunowie/opiekunki otrzymują wynagrodzenie w wysokości 600 zł brutto miesięcznie.

Kontakt: p. Rafał Sieradzan tel. 692 579 921

Szczegółowe informacje o projekcie oraz dokumenty do pobrania znajdują się tutaj.