STARTUJE EUROPEJSKI BUDŻET OBYWATELSKI

Mamy około 8 i pół miliona złotych na podnoszenie kwalifikacji i kompetencji dorosłych mieszkańców województwa z funduszy unijnych poprzez kursy i szkolenia, o których oni sami będą współdecydować. To główna idea Europejskiego Budżetu Obywatelskiego.

– Projekt, który właśnie rozpoczynamy, ma dać szanse młodym ludziom, pasjonatom, społecznikom, by mogli wejść na rynek pracy z nowymi umiejętnościami i kompetencjami – mówi marszałek województwa Andrzej Buła, inicjator tego działania. – To pierwszy tego typu projekt zatwierdzony przez Komisję Europejską – dodaje.

Europejski Budżet Obywatelski to inicjatywa, w którą zaangażowane będą organizacje pozarządowe województwa opolskiego. Będą prowadzić działania podnoszące kompetencje i kwalifikacje mieszkańców, którzy z własnej inicjatywy zechcą uczestniczyć w kształceniu i szkoleniu. Dlaczego organizację pozarządowe? – Bo to one, działając w wielu środowiskach w regionie, mają największe doświadczenie i wiedzę dotyczącą najbardziej pożądanych umiejętności przez mieszkańców oraz wymagań regionalnego rynku pracy – mówi wicemarszałek Zbigniew Kubalańca. Będą więc odgrywać decydującą rolę w wyborze szkoleń i kursów realizowanych w ramach projektu. A przyjęta formuła da mieszkańcom regionu możliwość wyboru (poprzez głosowanie) oczekiwanych form wsparcia. – Przed nami ogrom pracy, zwłaszcza w dotarciu do tych organizacji pozarządowych, które zechcą takie oferty kształcenia i podnoszenia kwalifikacji przygotować – dodaje wicemarszałek.

Barbara Kamińska, kierownik projektu, informuje, że szkolenia będą realizowane w ramach dobrze już znanych organizacjom pozarządowym otwartych konkursów ofert. – Novum będzie udział dorosłych mieszkańców regionu w głosowaniu nad poszczególnymi ofertami, które będzie ważnym elementem oceny merytorycznej ofert – dodaje. Do realizacji więc zostaną wybrane te formy podnoszenia kwalifikacji, które uzyskają największą sumę punktów z oceny merytorycznej i głosowania mieszkańców.

Pierwszy otwarty konkurs, o wartości 3 milionów złotych, ruszy już w pierwszym kwartale przyszłego roku. W sumie przewidziano trzy takie konkursy do 2022 roku. Na razie organizacje pozarządowe otrzymały ankietę, na podstawie której organizatorzy poznają potrzeby szkoleniowych mieszkańców regionu opolskiego.

EBO w pigułce

Więcej szczegółowych informacji o projekcie na stronie ebo.opolskie.pl

opolskie.pl