ROZWÓJ ZAWODOWY SZANSĄ NA LEPSZĄ PRACĘ I ZAROBKI OPOLAN

Rusza cykl projektów samorządu województwa, dzięki którym z programów kształcenia i rozwijania kompetencji zawodowych w tym roku skorzysta co najmniej 2 700 mieszkańców naszego regionu. Ich wspólna nazwa to Opolscy Zawodowcy 2022.

– To oferta dla naszych mieszkańców, która daje szansę rozwoju zawodowego, znalezienia lepszej pracy i lepszych zarobków. Mamy na to niemal 19 milionów złotych z funduszy unijnych – poinformował na konferencji prasowej marszałek Andrzej Buła.

II edycja Europejskiego Budżetu Obywatelskiego

Już 27 stycznia rozpoczyna się nabór projektów w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, który potrwa do 24 lutego br. – Szukamy organizacji, które przeszkolą lub zaproponują mieszkańcom Opolszczyzny inne formy kształcenia dające im nowe kwalifikacje i kompetencje. Nabór chętnych zorganizują organizacje pozarządowe i inne podmioty – mówi Barbara Kamińska, dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego UMWO. Dla mieszkańca województwa opolskiego takie szkolenia są bezpłatne. Wartość drugiej edycji EBO to ponad 6 milionów 300 tys. zł.

Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

Inicjatywy Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki

Nową propozycją OCRG są unijne bony szkoleniowe dla dorosłych w ramach projektu RPO „Opolskie wspiera kwalifikacje zawodowe”. Program umożliwi dofinansowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe. Obejmie on osoby o niskich kwalifikacjach, w wieku 50 lat i więcej oraz mieszkańców obszarów wiejskich. – Mamy ten cel 8 milionów zł. Planujemy przeszkolenie co najmniej 750 osób – mówi Tomasz Hanzel, dyrektor OCRG.

Innym projektem OCRG jest dofinansowanie szkoleń dla firm mikro, małych i średnich. Średnie wsparcie na jednego pracownika może wynieść do 4 000 zł, a maksymalne dofinansowanie dla firmy do 80 proc. wartości szkolenia.

OCRG prowadzi także w ramach unijnego programu PO WER Akademię Menadżera MSP. Na ten rok pozostało w ramach tego projektu jeszcze ponad 1,3 mln zł, które mogą być przeznaczone na podniesienie kompetencji kadry kierowniczej mikro, małych i średnich firm.

Wszystkie szczegóły na temat tych projektów na tutaj.

„Opolskie staże z PO WER em”

Ten stażowy program prowadzi od ubiegłego roku Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Skierowany one jest do osób biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat z województwa opolskiego. Cały projekt przewiduje wsparcie 130 osób, które przez udział w stażu zawodowym podniosą swoje kompetencje lub kwalifikacje zawodowe.

Szczegóły projektu dostępne są  tutaj.

Opolscy zawodowcy 2022 – prezentacja 

opolskie.pl