SETKI MILIONÓW ZŁOTYCH TRAFIŁO DO OPOLSKICH FIRM OD 2014 ROKU

Prawie 481 mln zł – tyle do końca stycznia trafiło na konta opolskich firm realizujących projekty z unijnym dofinansowaniem od 2014 roku. A to jeszcze nie koniec, bo część wniosków wciąż jest realizowana lub oceniana.

We wszystkich podpisanych do końca stycznia umowach o dofinansowaniu pula unijnego wsparcia dla firm to prawie 734 mln zł.

– To ogromna kwota pieniędzy, która z pewnością napędzała i wciąż jeszcze będzie napędzać naszą gospodarkę – mówi marszałek województwa Andrzej Buła.

Efekty unijnej perspektywy finansowej z lat 2014-2020 podsumowano na konferencji prasowej, która odbyła się 11 lutego w opolskim urzędzie marszałkowskim i online.

– Ogólna wartość zrealizowanych z unijnym dofinansowaniem projektów to ponad 1,2 miliarda złotych. Podpisanych umów na dofinansowanie tylko w ramach naborów było prawie pięćset – podkreśla członek zarządu województwa Szymon Ogłaza. – Ale prawdziwą skalę zmian, jakie dały dotacje, łatwiej sobie wyobrazić, gdy mówimy o efektach zrealizowanych dzięki tym pieniądzom pomysłów.

Innowacje, nowe miejsca pracy, promocja

W ponad 150 firmach wprowadzone zostały nowinki teleinformatyczne, które służą usprawnieniu pracy tych firm czy lepszemu koordynowaniu ich współpracy z klientami. W ramach tych projektów powstała np. platforma do organizacji targów wirtualnych czy systemy elektronicznego ewidencjonowania towarów. Ponad 100 firm mogło promować swoje produkty lub usługi na nowych rynkach, w tym zagranicznych. Powstało lub powstaje 16 placówek opieki dla seniorów, w których będzie łącznie ok. 150 miejsc opieki w ramach pobytu dziennego, ponad 300 miejsc w ramach opieki całodobowej i ponad 150 miejsc w ramach tzw. mieszkań wspomaganych. Trzy kolejne, złożone w ub. roku wnioski, są właśnie oceniane. Z kolei w utworzonych, doposażonych czy wyremontowanych żłobkach i alternatywnych miejscach opieki dla dzieci do lat 6 powstało prawie 550 nowych miejsc opieki.

Największa pula pieniędzy unijnych z lat 2014-2020 na wsparcie opolskiego biznesu przeznaczona została na innowacje. – W pięciu naborach OCRG zarząd województwa przyjął do dofinansowania łącznie 87 innowacyjnych projektów – wylicza marszałek Andrzej Buła. – Te projekty wsparto w sumie kwotą prawie 189,3 mln zł. Dzięki tym pieniądzom powstały miedzy innymi centra badawcze i innowacje w skali świata, np. wysięgnik do kamer stabilizujący obraz podczas scen pościgu czy maty służące do odciągania soli drogowej z gleby.

Zrealizowano też projekt, którego celem jest zastąpienie antybiotyków w hodowli drobiu mieszankami ziołowymi lub probiotykami oraz projekty służące zmniejszeniu wagi materiałów używanych do produkcji samochodów. – To są projekty, które mogą przełożyć się na życie nas wszystkich – dodaje Andrzej Buła. – Dzięki nim możemy zdrowiej żyć, w mniej zanieczyszczonym spalinami środowisku.

W minionych 7 latach opolscy przedsiębiorcy korzystali też z unijnych pożyczek udzielanych bez opłat i prowizji, często z zerowym oprocentowaniem. – Takich pożyczek do chwili obecnie udzielono 925 na kwotę ponad 209 milionów złotych – mówi Roland Wrzeciono, dyrektor podlegającego samorządowi województwa Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.

W ubiegłym roku, gdy gospodarka musiała zmierzyć się z pandemią koronawirusa Covid-19, zarząd województwa przeznaczył unijne pieniądze także na finansowe wsparcie dla firm: 51 mln zł zostało przeznaczonych na tzw. pożyczki płynnościowe, a 32,8 mln zł na granty na kapitał obrotowy.

Dzięki unijnym pieniądzom z lat 2014-2020, nie tylko tym przyznawanym w naborach OCRG, wzrosła atrakcyjność woj. opolskiego dla inwestorów. Na inwestycje w drogi (wojewódzkie, lokalne i dojazdy do terenów inwestycyjnych) w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego przeznaczono prawie 660 mln zł, a na uzbrojenie terenów inwestycyjnych prawie 40 mln zł. Efekt to m.in. pozyskani inwestorzy i miejsca pracy. – W sumie w latach 2014-2020 „tak” Opolszczyźnie powiedziało 57 inwestorów, którzy mają stworzyć lub już utworzyli 9630 miejsc pracy – wymienia marszałek Andrzej Buła. – Zadeklarowana przez nich wartość inwestycji to ponad 2 miliardy 191 milionów euro. Część tych pieniędzy z pewnością już trafiła albo trafi do opolskich podwykonawców tych firm.

Ogółem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na wsparcie firm i lokalnego biznesu w woj. opolskim zarezerwowano 160 mln euro.

KK-OCRG