RADNI PRZYJĘLI BUDŻET WOJEWÓDZTWA NA PRZYSZŁY ROK

Niemal 597 milionów złotych dochodów, ponad 644 miliony wydatków, mniejsze zadłużenie i rekordowe wydatki m.in. na ochronę zdrowia. Po raz pierwszy w budżecie województwa znalazły się także pieniądze na przygotowanie programu wsparcia rodziny i rodzicielstwa, w tym leczenia niepłodności.

Jak podkreśla marszałek Andrzej Buła przyszłoroczny budżet jest budżetem kontynuacji inwestycji i współpracy. Na inwestycje przeznaczono ponad 204 miliony złotych, czyli ponad 30% wszystkich zaplanowanych wydatków. Największe inwestycje zaplanowano na drogach wojewódzkich – ponad 97 mln zł, czyli ponad 170 proc. wydatków w 2021 – oraz ochronie zdrowia – ponad 55,4 mln zł, co stanowi aż 166,5 proc. tegorocznych wydatków na ten cel.

– Gdy obejmowałem funkcję marszałka, w 2013 roku, to zadłużenie przekraczało 200 milionów złotych, w tym roku spadnie do 61,5 miliona złotych, a na koniec przyszłego roku wyniesie 42 miliony 150 tysięcy złotych. To pokazuje, że staramy się prowadzić finanse regionu w sposób bezpieczny – podsumowuje Andrzej Buła.

Na co wydamy pieniądze?

?️ 97,1 mln zł na inwestycje drogowe – bezpieczną i wygodną komunikację w regionie

?️ 86,3 mln zł to rekordowe pieniądze na ochronę zdrowia i większy komfort pacjentów

?️ 54,1 mln zł na lepszą edukację

?️ 48,2 mln zł na inwestycje i lepsze wrażenia kulturalne w opolskich jednostkach kultury

?️ 7,7 mln zł wsparcie opolskiego sportu

?️ 7,6 mln zł na kolejne inwestycje na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej.

?️ 30 mln zł na wsparcie firm i pracowników

?️ 12,8 na wsparcie wsi i rolnictwa

?️ 21,7 mln zł przeznaczono na ochronę środowiska i gospodarkę komunalną

?️ 25 mln zł na aktywność obywatelską m.in. poprzez wsparcie dla organizacji pozarządowych

Budżet na 2022 r. w skrócie:

Bezpieczna i wygodna komunikacja

Inwestycje drogowe w 2022 roku to m.in. rozbudowy dróg wojewódzkich m.in. 416 w Kietrzu, 414 na odc. Prószków – Przysiecz i 429, czy 409 na odc. Rożniątów – Strzelce Op. Rozpoczną się prace na drogach w ramach przyszłego programu Fundusze Europejskie dla Opolszczyzny – m.in. rozbudowy dróg 429 w Prószkowie i 408 na odc. Kędzierzyn-Koźle – Brzeźce. Kolejne 61,2 mln zł to koszt dotacji do pasażerskich przewozów regionalnych.

Dla pacjentów i rodzin

86,3 mln zł to rekordowe pieniądze na ochronę zdrowia w budżecie województwa. Aż 55,4 mln zł przewidziano na inwestycje w opolskich. Nadal wspierane będą działania związane z walką z pandemią COVID-19 – 8,8 mln zł przeznaczono dla 26 placówek ochrony zdrowia w całym regionie (w tym dla szpitali powiatowych), a 10,57 mln zł na kompleksowy program profilaktyki pocovidowej dla mieszkańców regionu. Na stypendia dla studentów kierunków medycznych przeznaczono 2,2 mln zł.

Po raz pierwszy w budżecie województwa znalazły się 2 mln złotych na przygotowanie programu wsparcia rodziny i rodzicielstwa (w tym leczenia niepłodności). Na zadania z polityki społecznej zaplanowano 34,4 mln zł, m.in. na kontynuacje programu wsparcia rodzin z dziećmi w pieczy zastępczej, usługi Marszałkowskich Kurierów Społecznych, usługi opiekuńcze i teleopiekę.

Edukacja, kultura, sport i turystyka

Wydatki na edukację to ponad 54 mln zł, w tym np. na kontynuację projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”. Będą także pieniądze na stypendia dla ok. 250 uczniów oraz na inwestycje. 48,2 mln zł przeznaczono na kulturę, na inicjatywy sportowe – 7,7 mln zł, a wydatki na turystykę to m.in. Kolejne inwestycje w Mosznej będą warte 7,6 mln zł.

Przedsiębiorcy i rynek pracy

Około 30 mln zł przeznaczono na rozwój przedsiębiorczości. To m.in. szansa na otrzymanie bonów szkoleniowych dla co najmniej 750 osób dorosłych na podnoszenie kwalifikacji, pieniądze dla firm i podnoszenie kompetencji kadr. To także program staży dla około 80 młodych osób, czy bezzwrotne wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Wieś i środowisko

Wydatki na rolnictwo i wieś wyniosą 8,9 mln zł – to m.in. kontynuacja programów i projektów Odnowa Wsi Opolskiej, Opolskie ze smakiem czy Dziedzictwo kulinarne Opolskie. Na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych jest w budżecie 3,9 mln zł. Aż 21,7 mln zł przeznaczono na ochronę środowiska i gospodarkę komunalną – tutaj znalazły się m.in. wydatki w wysokości 11,3 mln zł na program LIFE, czyli wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa.

Aktywność obywatelska

Zarząd województwa dba o systematyczne zwiększanie aktywności obywatelskiej mieszańców regionu. Na ten cel w sumie jest ponad 25 mln zł – to 13,1 mln zł dla organizacji pozarządowych, 8,4 mln zł na Europejski Budżet Obywatelski, 3 mln zł na Marszałkowski Budżet Obywatelski oraz kolejne 840 tys. zł na Marszałkowską Inicjatywę Sołecką.

Za przyjęciem budżetu głosowało 21 radnych, 8 osób się wstrzymało – nikt nie był przeciwko.

opolskie.pl