KOLEJNE DUŻE PIENIĄDZE DLA OPOLSKICH SZPITALI

Zarząd województwa opolskiego zdecydował, że niemal 11 milionów złotych trafi do 8 szpitali wojewódzkich. Mają być przeznaczone na inwestycje i remonty planowane jeszcze w tym roku oraz na wkłady własne do projektów realizowanych przez te placówki. 

– Nie zwalniamy tempa pracy w inwestycjach na rzecz zdrowia. Wsparcie z budżetu umożliwiają wpływy podatkowe od naszych przedsiębiorców. Na takie drobne, choć ważne inwestycje nie pozyskalibyśmy pieniędzy z UE. Jesteśmy świadomi, że zawsze musimy zarezerwować w budżecie województwa taką pulę – przyznał marszałek Andrzej Buła. Wicemarszałek województwa Zuzanna Donath – Kasiura dodaje, że mimo iż przyznane wsparcie dotyczy infrastruktury, najważniejszy jest pacjent i komfort pracowników. – Zmieniamy to, na co mamy wpływ. Mamy świadomość, że nasza pomoc, to dołożenie się to tego, co jest najpotrzebniejsze. Samorząd województwa pomaga, reaguje na potrzeby – mówi.

Które szpitale skorzystają?

Największa dotacja, bo ponad 2,7 mln zł trafiła do Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu. Umożliwi to m.in. wymianę instalacji elektrycznej, teletechnicznej i instalacji gazów medycznych. Stobrawskie Centrum Medyczne w Kup ponad 2,6 mln zł przeznaczy m.in. na modernizację III piętra budynku głównego, zakup sprzętu medycznego, przebudowę szatni personelu pielęgniarskiego. Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach otrzymał 1,3 mln zł. Zostanie tam zmodernizowany plac spacerowy, przebudowany m.in. ZOL oraz częściowo drogi i chodniki. Ponad 1,5 mln zł dla Szpitala Wojewódzkiego w Opolu to m.in. rozbudowa budynku zakaźnego czy zakup gammakamery dla jedynego w województwie Zakładu Medycyny Nuklearnej. W sąsiednim Opolskim Centrum Onkologii prawie 1 mln zł wesprze budowę łącznika pomiędzy pawilonem przyjęć pierwszorazowych a budynkiem szpitala. Dzięki ponad 900 tys. zł w Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie dostosuje siedzibę do warunków odpowiadających przepisom przeciwpożarowym. W Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych ponad 440 tys. zł przeznaczone zostanie na zakup cyfrowej centrali telefonicznej dla OLO w Woskowicach Małych i Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu, sprzętu komputerowego i biurowego oraz prace remontowe. Remont toalet zaplanowano natomiast w Opolskim Centrum Ratownictwa Medycznego. Na ich wykonanie i projekt przekazano 300 tys. zł.

KK, opolskie.pl