#OPOLSKIESIEWSPIERA

Ruszyła regionalna akcja pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego #opolskiesiewspiera. Ma służyć dobrej współpracy w regionie w wyjątkowo trudnej sytuacji, w jakiej dziś jesteśmy wszyscy.

Chcemy skoordynować działania podejmowane przez nas wszystkich dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, chcemy przekazywać jak najszerszą informację o tym, co wspólnie robimy jako samorząd, chcemy pokazywać dobre praktyki – mówi marszałek Andrzej Buła i dodaje:

Dziś wszyscy znaleźliśmy się w wyjątkowej sytuacji, kryzys dotyka każdego z nas – bezpośrednio lub pośrednio wszyscy odczuwamy i jeszcze długo będziemy odczuwać skutki trwającej dziś pandemii. I tylko wspólnie możemy rozwiązywać problemy, jakie pojawiają się w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Wspólnie – bo razem jesteśmy silniejsi.

Chcemy pokazać, jak ważne jest współdziałanie na rzecz wspólnego dobra, jak wiele można osiągnąć, gdy zjednoczymy siły dla realizacji nadrzędnego celu – bezpieczeństwa mieszkańców regionu. Dziś wszyscy jesteśmy sobie nawzajem potrzebni, bez względu na to kto kim jest i jaką funkcję sprawuje.

Dlatego też zapraszam do współdziałania w ramach regionalnej akcji #opolskiesiewspiera.

Chcemy dać naszym mieszkańcom nadzieję na lepsze jutro, pokazując, co wspólnie robimy dla poprawy ich bezpieczeństwa w każdej sferze, co ludzie robią dla innych i jak świetnie potrafią współdziałać dla wspólnego dobra w czasach pandemii. Pokazać, że opolskie nadal stanowi wspólnotę, że #opolskiesiewspiera.

W ramach kampanii zmierzamy pokazywać dobre praktyki i inicjować wspólne działania razem z lokalnymi samorządami, organizacjami pozarządowymi, organizacjami otoczenia biznesu, z mediami i wszystkimi instytucjami, które zechcą z nami dla tego wspólnego celu współpracować.

Mam nadzieję, że razem pokażemy innym, jak wobec zagrożenia #opolskiesiewspiera.

Tutaj przeczytacie o tym, co Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego robi na rzecz złagodzenia skutków pandemii:

?Ponad 196 milionów złotych dla bezpieczeństwa mieszkańców

?Bezpieczeństwo musi być na najwyższym poziomie

?Defibrylatory dla strażaków

?30 milionów złotych na potrzeby kolejnych szpitali

więcej informacji:
https://www.opolskie.pl/