Opolska Karta Rodziny i Seniora – Partner

Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu

ul. Krakowska 24 45-075 Opole

NIP
7540336747
REGON
000279692
Gmina
Opole
Branża
Kultura
Zakres działalności
Telefon
77 44 23 270
Lokalizacja
Zniżki
Zniżka dla rodziny z dwójką dzieci

50% ceny biletu . Zniżka obejmuje koncerty własne Filharmonii,
zniżka nie dotyczy koncertów impresaryjnych

Obejmuje gminy: Całe województwo Zniżka dla rodziny z trojgiem dzieci

50% ceny biletu . Zniżka obejmuje koncerty własne Filharmonii,
zniżka nie dotyczy koncertów impresaryjnych

Obejmuje gminy: Całe województwo Zniżka dla rodziny z czworgiem i więcej dzieci

50% ceny biletu . Zniżka obejmuje koncerty własne Filharmonii,
zniżka nie dotyczy koncertów impresaryjnych

Obejmuje gminy: Całe województwo Zniżka dla osoby powyżej 60 roku życia

50% ceny biletu . Zniżka obejmuje koncerty własne Filharmonii,
zniżka nie dotyczy koncertów impresaryjnych

Obejmuje gminy: Całe województwo Zniżka dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym

50% ceny biletu . Zniżka obejmuje koncerty własne Filharmonii,
zniżka nie dotyczy koncertów impresaryjnych

Obejmuje gminy: Całe województwo