MILIONY ZŁOTYCH DLA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW

Najważniejsze działania zarządu województwa opolskiego dotyczą obecnie zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców – zdrowotnego, społecznego oraz ekonomicznego. Do końca kwietnia zarząd przeznaczy na to ponad 196 milionów 366 tysięcy złotych z funduszy unijnych.

– Do końca kwietnia w tych trzech sferach zwiększania bezpieczeństwa naszych mieszkańców przekażemy 196 milionów 366 tysięcy 986 złotych – mówi marszałek Andrzej Buła. – Wsparcie kierujemy przede wszystkim do placówek medycznych, samorządów lokalnych, przedsiębiorców i pracowników oraz bezpośrednio do mieszkańców regionu. Projekty realizujemy na terenie całego województwa – wylicza marszałek.

W pierwszej transzy pomocy szpitalom zarząd województwa przekazał na sprzęt medyczny i środki ochrony osobistej niemal 45 milionów złotych (czytaj tutaj). Kolejny projekt – na ponad 28 milionów złotych zarząd złożył w ubiegłym tygodniu. To m.in. pieniądze na zakup dwóch nowych, w pełni wyposażonych karetek dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego, ale także podniesienie standardu wyposażenia wszystkich pozostałych karetek OCRM. To także nowy sprzęt i zabezpieczenie ochrony osobistej pracowników szpitali i stacji sanitarno-epidemiologicznych na najbliższe trzy miesiące. Szczegóły tutaj.

Obecnie zarząd przygotowuje projekt, dzięki któremu – na mocy nowej specustawy – pomoc m.in. w postaci środków ochrony osobistej otrzymają szpitale prywatne (z Nysy, Kędzierzyna-Koźla, Ozimka i Kluczborka) oraz strażacy ochotnicy z całego województwa.

Reasumując – na zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie zarząd województwa do końca kwietnia przekaże około 80 milionów złotych.

W sferze tzw. bezpieczeństwa społecznego pomoc zarządu wynosi już ponad 12 milionów złotych. To m.in. wprowadzenie usług tzw. kuriera społecznego (dowożenie leków, posiłków, doraźna pomoc) w projekcie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, wyposażenie m.in. w środki ochrony 140 pielęgniarek Caritas, stworzenie Centrum Monitorowania Pacjenta czyli telesystemu opieki dla 550 osób starszych, wsparcie pięciu domów dziecka w Opolu, zakup urządzeń diagnostycznych, monitorujących, wspomagających czynności życiowe i analizatorów oraz blisko 19 000 testów.

Bezpieczeństwo ekonomiczne, czyli bezpośrednia pomoc dla przedsiębiorców czy ochrona miejsc pracy to kwota 97 milionów 970 tysięcy złotych. – Uruchomiliśmy już 43,5 miliona złotych, kolejne ponad 54 miliony złotych uruchomimy jeszcze w kwietniu – mówi marszałek Andrzej Buła. To pieniądze przede wszystkim na niskooprocentowane pożyczki obrotowe dla firm. To także 48 milionów złotych na kolejne niskooprocentowane pożyczki, których od kwietnia będą udzielać Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju oraz Fundacja Rozwoju Śląska. To również 38 milionów złotych na utrzymanie miejsc pracy w regionie, czyli finansowanie wynagrodzeń pracowników przez powiatowe urzędy pracy.

Do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu tylko przez pierwsze dwa dni składania wniosków pracodawców w celu ochrony miejsc prac, wpłynęły 44 wnioski na kwotę około 5,8 mln zł, dotyczące około 1100 pracowników.

Do Opolskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przedsiębiorcy złożyli  już 38 wniosków na pożyczki z półrocznym okresem karencji. Z tego 36 wniosków złożono na maksymalną kwotę pożyczki, czyli 50 000 zł. Dwie umowy już zostały podpisane.

Na kwiecień zarząd województwa zaplanował także działania dotyczące doradztwa prawnego dla firm, w ramach projektu Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.

VR