„NASZE KULINARNE DZIEDZICTWO – OPOLSKIE ZE SMAKIEM” – WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE!

Jeszcze tylko przez dwa tygodnie, do 31 lipca br., można nadsyłać zgłoszenia do konkursu kulinarnego organizowanego przez Zarząd Województwa Opolskiego.

Konkurs skierowany jest do:

 • mieszkańców województwa opolskiego (osób fizycznych)
 • kucharzy reprezentujących firmy gastronomiczne
 • właścicieli gospodarstw agroturystycznych, które działają na terenie województwa opolskiego
 • miłośników kuchni lokalnej, zrzeszonych w organizacjach formalnych (koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, fundacje i inne).

Do konkursu można zgłaszać DANIA OBIADOWE w dwóch kategoriach:

„Przepisy ze starych zeszytów”
„Opolskie dawne potrawy w nowej odsłonie”

Zgłoszenie dania obiadowego w kategorii „Przepisy ze starych zeszytów” powinno zawierać:

 • prawidłowo wypełnione i podpisane zgłoszenie (Załącznik nr 1)
 • dobrej jakości zdjęcia w formacie .jpg (maksymalnie trzy) wykonanej potrawy
 • dodatkowo, jeśli jest możliwość, dobrej jakości zdjęcie, skan lub kserokopię starego przepisu np. z rodzinnego zeszytu z przepisami kulinarnymi i/lub zdjęcie osoby wykonującej potrawę i/lub krótki filmik z procesu wykonania potrawy
 • podpisaną zgodę i oświadczenia dot. posiadania praw autorskich do zdjęć, akceptacji regulaminu oraz dot. przetwarzania danych osobowych.

Zgłoszenie dania obiadowego w kategorii „Opolskie dawne potrawy w nowej odsłonie” powinno zawierać:

 • prawidłowo wypełnione i podpisane zgłoszenie (Załącznik nr 2)
 • dobrej jakości zdjęcia w formacie .jpg (maksymalnie trzy) wykonanej potrawy
 • dodatkowo zdjęcie osoby wykonującej potrawę i/lub krótki filmik z procesu wykonania potrawy
 • podpisaną zgodę i oświadczenia dot. posiadania praw autorskich do zdjęć, akceptacji regulaminu oraz dot. przetwarzania danych osobowych.

Zgłoszenia wraz z załącznikami należy przesyłać w terminie do 31 lipca 2020 na adres mailowy dziedzictwokulinarne@opolskie.pl lub pocztą tradycyjną (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14, 45-082 Opole z dopiskiem „Konkurs Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Opolskie ze smakiem”.

Na zwycięzców czekają nagrody!

I miejsce – obiad w wybranej restauracji będącej członkiem sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie do kwoty 500 zł.
II miejsce – obiad w wybranej restauracji będącej członkiem sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie do kwoty 400 zł.
III miejsce – obiad w wybranej restauracji będącej członkiem sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie do kwoty 200 zł.
Wyróżnienia – pakiety z produktami żywnościowymi wytworzonymi przez członków sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie.

Lista restauracji należących do sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie znajduje się TUTAJ.

W razie pytań, zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 77 44 82 108 i 77 44 82 109.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin Konkursu

Załącznik nr 1 do Regulaminu – zgłoszenie kat. I

Załącznik nr 2 do Regulaminu – zgłoszenie kat. II