Opolska Karta Rodziny i Seniora – Partner

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Wydział Ekonomiczny w Opolu

Branża
Edukacja
Zakres działalności

Uczelnia Wyższa, oferujemy studia I i II stopnia oraz Studia Podyplomowe.

Telefon
774019430
Lokalizacja

45-372 Opole ul. Kośnego 72, Gmina: Opole

Zniżki
Zniżka dla rodziny z dwójką dzieci:

5% zniżki w czesnym na Studia I i II stopni. Podczas zapisu należy okazać Opolską Kartę Rodziny i Seniora. 

Zniżka dla rodziny z trojgiem dzieci, Zniżka dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym:

5 %zniżki w czesnym na Studia I i II stopni. Podczas zapisu należy okazać Opolską Kartę Rodziny i Seniora. 

Zniżka dla rodziny z czworgiem i więcej dzieci:

5 % zniżki w czesnym na Studia I i II stopnia. Podczas zapisu należy okazać Opolską Kartę Rodziny i Seniora. 

Jedno miejsce za darmo na każdym uruchamianym kierunku studiów licencjackich oraz inżynierskich (studia bezpłatne) przyznawane Posiadaczom Opolskiej Karty Rodziny i Seniora na podstawie konkursu organizowanego według zasad określonych w regulaminie opracowanym przez WSB.

Zniżka dla osoby powyżej 60 roku życia :

5 %zniżki w czesnym na Studia I i II stopnia. Podczas zapisu należy okazać Opolską Kartę Rodziny i Seniora.