Opolska Karta Rodziny i Seniora – Partner

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu

Kultura

Branża
Kultura
Zakres działalności

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu jest główną publiczną biblioteką naukową województwa opolskiego. Misją biblioteki jest efektywne zaspokajanie potrzeb edukacyjnych i kulturalnych czytelników, ochrona i dokumentowanie regionalnego i narodowego dziedzictwa kulturowego w oparciu o nieustający rozwój zawodowy i intelektualny pracowników oraz koordynowanie i pomoc bibliotekom w województwie.

Strona www
http://wbp.opole.pl
Telefon
77 454 02 23
Lokalizacja

45-081 Opole ul. Piastowska 18-19-20, Gmina: Opole

Zniżki
Zniżki dla wszystkich grup:
  • 50% zniżka wysokości zryczałtowanej opłaty tytułem usług informatycznych pobierana przy wpisie do biblioteki - aktualna opłata 6 zł, zniżka 3 zł