Opolska Karta Rodziny i Seniora – Partner

MONETA BIURO USŁUG PŁATNICZYCH sp. z o.o. , ODDZIAŁY W STRZELCACH OPOLSKICH

Branża
Finanse, ubezpieczenia, prawo
Zakres działalności

usługi przekazu pieniężnego np. opłaty za rachunki: gaz, czynsz, telefony, ubezpieczenia, raty kredytów itp.

Strona www
Telefon
77 461 99 35; 77 55 00 387; 77 55 00 388
Lokalizacja

47-100 Strzelce Opolskie ul. Mickiewicza 2, Gmina: Strzelce Opolskie

Oddział nr 1

47-100 Strzelce Opolskie Osiedle Piastów Śląskich 21, Gmina:

Oddział nr 2

47-100 Strzelce Opolskie ul. Krakowska 18, Gmina:

Oddział nr 3
Zniżki
Zniżka dla rodziny z dwójką dzieci, Zniżka dla rodziny z trojgiem dzieci, Zniżka dla osoby powyżej 60 roku życia , Rodzina zastępcza: 10% zniżki z tytułu prowizji pobieranej za opłatę pojedynczej sztuki rachunku wynikającej z taryfy opłat. Zniżka dla rodziny z czworgiem i więcej dzieci, Zniżka dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym: 20% zniżki z tytułu prowizji pobieranej za opłatę pojedynczej sztuki rachunku wynikającej z taryfy opłat.