WRACASZ DO PRACY I SZUKASZ OPIEKI DLA DZIECKA – ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU

W dniach od 1 do 7 czerwca br. będzie trwał nabór do projektu „Opolskie dla rodziców i dzieci III”. Można zdobyć nawet 1 100 zł dopłaty do kosztów opieki nad dzieckiem przez rok.

Celem projektu, który realizowany jest w naszym województwie już od 2019 roku, jest wsparcie rodziców lub opiekunów prawnych dzieci do lat 3, którzy zamierzają wrócić do pracy, ale maja problem z zapewnieniem opieki swoimi małymi dziećmi.

Przewiduje on pokrycie kosztów opieki w żłobku lub klubie dziecięcym (tzw. czesne) przez 12 miesięcy. Maksymalna wartość refundacji to 1100 zł za miesiąc uczęszczania dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego. Z pomocy skorzystać będą mogli pracujący rodzice/opiekunowie prawni, którzy przebywają na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim oraz osoby osiągające niskie dochody (tzw. ubodzy pracujący). W ramach obecnego naboru organizatorzy mogą przyjąć do projektu 47 osób spełniających kryteria formalne.

Nabór trwa od 1 do 7 czerwca 2022 roku.

Masz pytania, chcesz dowiedzieć się więcej?

Projekt realizowany jest w ramach RPO WO 2014-2020, Działanie 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego, współfinansowanego ze środków UE EFS.