NOWE AUTO DLA PODOPIECZNYCH Z DOMU DZIECKA W SOWCZYCACH

Po wiosennym remoncie i reorganizacji dzieciaki z Sowczyc będą cieszyć się nowym środkiem transportu – teraz będzie to bus marki ranault trafic. To kolejny zakup w ramach projektu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.

W marcu w Sowczycach w powiecie oleskim otwarto po reorganizacji dom dziecka oraz oddano do użytku mieszkanie chronione dla osób usamodzielniających się. Teraz dzieci z tej placówki mają też nowego busa, który pozwoli im łatwiej się przemieszczać.

Te inwestycje i zakupy zostały zrealizowane w ramach projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”.

We wtorek, 21 września br., marszałek Andrzej Buła wraz ze starostą oleskim Rolandem Fabiankiem przekazali dzieciom i szefowej placówki, pani Elżbiecie Polak, busa Renault Trafic przystosowanego do przewozu 9 osób. – Coraz mniej jest transportu publicznego, więc wierzę, że to będzie duża pomoc i ułatwienie wyjazdów dzieci z placówki na równego rodzaju wydarzenia kulturalne i edukacyjne, wyjazdy do lekarza lub na inne konsultacje – mówi marszałek.

Starosta Fabianek potwierdza, że Sowczyce są dość oddalone od dużych środków, a stan starego samochodu pozostawiał już wiele do życzenia. – A dzieci do szkoły czy lekarza trzeba dowieźć. Do Olesna może nie jest daleko, ale pieszo tej drogi nie da się pokonać – dodaje. Jak mówi dyrektor Elżbieta Polak, to pierwszy nowy samochód, jaki dom dziecka otrzymał. – Do tej pory pozyskiwaliśmy samochody używane, wycofane z innych instytucji, tym bardziej więc dziś się cieszymy – podkreśla.

Warto przypomnieć, że w ramach projektu otwarto także mieszkanie chronione dla 4 osób usamodzielnianych, tj. nieposiadających czasowo innych możliwości zamieszkania i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Mieszkanie zostało wyremontowane oraz wyposażone w niezbędne meble, podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego. Za mieszkanie odpowiedzialny jest zatrudniony w tym celu opiekun mieszkania.

Łączne dofinansowanie, które otrzymał powiat oleski w ramach tego projektu, wyniosło – razem z zakupem busa – ponad 504 tysiące złotych.

Nowy bus dla domu dziecka w Sowczycach

Nowy bus dla domu dziecka w Sowczycach