KOLEJNY RAZ RUSZA MARSZAŁKOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI

Już po raz czwarty mieszkańcy regionu zdecydują, na co wydać 3 miliony złotych. Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią rusza kolejna edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. 

Swoje pomysły i inicjatywy można będzie zgłaszać od 22 listopada do 15 grudnia. To szansa na dodatkowe wsparcie dla aktywnych mieszkańców województwa opolskiego. – Jeśli połączymy 12,5 miliona złotych w konkursach dla organizacji pozarządowych, około 7 milionów złotych, które mamy w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego i te 3 miliony złotych, o jakich mówimy dzisiaj, to budżet dla ludzi aktywnych, zaangażowanych w naszym regionie, w 2022 roku będzie bardzo ciekawy – zapowiada Andrzej Buła, marszałek województwa opolskiego.

Jakie zasady?

Pieniądze z MBO – 3 miliony złotych – zostaną podzielone pomiędzy 5 subregionów – czyli każdy subregion otrzyma 600 tysięcy złotych. Mieszkańcy będą mogli zgłaszać zadania subregionalne (obejmujące co najmniej 2 powiaty) o wartości od 70 tysięcy zł do 150 tysięcy zł oraz zadania powiatowe o wartości od 50 tysięcy zł do 100 tysięcy zł.

Każdy mieszkaniec województwa opolskiego może zgłosić zadanie, wypełniając formularz i przekazując go do urzędu marszałkowskiego osobiście lub listownie wraz z listą poparcia – dla zadania subregionalnego musi to być 100 podpisów mieszkańców subregionu, dla zadania powiatowego – 50 popisów mieszkańców danego powiatu.

Po formalnej i merytorycznej ocenie zadań głosowanie mieszkańców planowane jest w terminie od 10 do 25 lutego 2022 roku. Głosować może każdy mieszkaniec województwa, niezależnie od wieku – na jedno zadanie subregionalne i jedno powiatowe.

Jakie zadania?

Do tej pory zrealizowano już 3 edycje Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego, a w ich ramach w sumie 75 zadań. Dotyczyły one m. in. poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego, projekty edukacyjne czy związane ze sportem, kulturą i rekreacją. Zadania zgłaszane do budżetu muszą wynikać z zadań samorządu województwa.

Wyniki tegorocznego głosowania powinny być znane do końca marca 2022 roku – tak, aby wszystkie zadania mogły zostać zrealizowane do końca roku.

Wszystkie szczegółowe informacje wraz z formularzami na stronie Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

opolskie.pl