OSTATNI DZIEŃ NA SKŁADANIE WNIOSKÓW DO MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Warto się pospieszyć, bo w aktualnej, czwartej już, edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego do podziału są aż 3 miliony złotych. 

Dzisiaj, tj. 15 grudnia 2021 roku, mija termin składania wniosków.

Jak działa MBO?

Przypomnijmy: Pieniądze z MBO – 3 miliony złotych – zostaną podzielone pomiędzy 5 subregionów – czyli każdy subregion otrzyma 600 tysięcy złotych. Mieszkańcy mogą zgłaszać zadania subregionalne (obejmujące co najmniej 2 powiaty) o wartości od 70 tysięcy zł do 150 tysięcy zł oraz zadania powiatowe o wartości od 50 tysięcy zł do 100 tysięcy zł.

Zadanie do MBO może zgłosić każdy mieszkaniec województwa. Trzeba wypełnić formularz i przekazać go do urzędu marszałkowskiego osobiście lub listownie wraz z listą poparcia – dla zadania subregionalnego musi to być 100 podpisów mieszkańców subregionu, dla zadania powiatowego – 50 popisów mieszkańców danego powiatu.

Następnie wnioski te przejdą ocenę formalną i merytoryczną. Głosowanie mieszkańców planowane jest w terminie od 10 do 25 lutego 2022 roku.

Głosować może każdy mieszkaniec województwa, niezależnie od wieku – na jedno zadanie subregionalne i jedno powiatowe.

Więcej informacji na temat MBO znajdziecie tutaj.

Serdecznie zapraszamy!