Opolska Karta Rodziny i Seniora – Partner

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Baborowie

ul. Krakowska 1 48-120 Baborów

NIP
748-000-24-38
REGON
530585622
Gmina
Baborów
Branża
Transport
Zakres działalności

Usługi transportowe, wodno-kanalizacyjne, gospodarka odpadami, utrzymanie terenów zieleni miejskiej i cmentarzy, usługi budowlane.

Telefon
77 403 69 66, 77 403 69 82
Lokalizacja
Zniżki
Zniżka dla rodziny z dwójką dzieci

Ulga handlowa w wysokości 45% wartości biletów miesięcznych i jednorazowych w regularnych przewozach autobusowych (ulga nie łączy się z innymi ulgami handlowymi i ustawowymi)

Obejmuje gminy: Całe województwo Zniżka dla rodziny z trojgiem dzieci

Ulga handlowa w wysokości 45% wartości biletów miesięcznych i jednorazowych w regularnych przewozach autobusowych (ulga nie łączy się z innymi ulgami handlowymi i ustawowymi)

Obejmuje gminy: Całe województwo Zniżka dla rodziny z czworgiem i więcej dzieci

Ulga handlowa w wysokości 45% wartości biletów miesięcznych i jednorazowych w regularnych przewozach autobusowych (ulga nie łączy się z innymi ulgami handlowymi i ustawowymi)

Obejmuje gminy: Całe województwo Zniżka dla osoby powyżej 60 roku życia

Ulga handlowa w wysokości 45% wartości biletów miesięcznych i jednorazowych w regularnych przewozach autobusowych (ulga nie łączy się z innymi ulgami handlowymi i ustawowymi)

Obejmuje gminy: Całe województwo Zniżka dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym

Ulga handlowa w wysokości 45% wartości biletów miesięcznych i jednorazowych w regularnych przewozach autobusowych (ulga nie łączy się z innymi ulgami handlowymi i ustawowymi)

Obejmuje gminy: Całe województwo