CZWARTA ODSŁONA MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

W tym roku mieszkańcy województwa zgłosili 78 zadań, a w wyniku głosowania do realizacji wybrali 25 z nich. Wartość projektów to aż 2 950 560 zł. W tegorocznym głosowaniu wzięło udział ponad 94 tysiące mieszkańców regionu.

Marszałek Andrzej Buła na konferencji prasowej przypominał, że od czasu ogłoszenia wyników poprzedniej edycji MBO minęło niemal dwa i pół roku, dlatego tym bardziej cieszy fakt, że tak wielu mieszkańców aktywnie zaangażowało się w wybór kolejnych zadań.

Mieszkańcy mogli oddawać swoje głosy na 54 zadania, które zostały dopuszczone do głosowania po ocenie formalnej i merytorycznej. – Głosować można było tradycyjnie, wypełniając karty do głosowania, jak i elektronicznie. Mieszkańcy oddali 176 822 głosy, z czego 162 093 to były głosy ważne. W sumie głosowało 94 472 mieszkańców – wyliczała Maja Michniewicz z zespołu zadaniowego ds. Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego,

Przypomnijmy, że głosujący wybierali spośród projektów o charakterze subregionalnym i powiatowym. Każdy mógł oddać po dwa głosy.

Efektem głosowania jest wybór 25 zadań o łącznej wartości 2 950 560 zł. Zostaną one zrealizowane w tym roku. – Najwięcej z nich – 17 – to inicjatywy ze sfery kultury sportu i turystyki, jest też 6 zadań poprawiających nasze bezpieczeństwo, jest jedno zadanie ze sfery polityki społecznej, a jedno edukacyjne – relacjonował marszałek Andrzej Buła.

Bezapelacyjnym liderem głosowania okazał się projekt „Dziś Orlik klubowy, jutro stadion narodowy” z subregionu obejmującego powiaty nyski i brzeski. Zdobył 13 207 głosów. To już czwarta edycja tej inicjatywy, która co roku cieszyła się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców i młodych uczestników. Jej autor, Adam Raczyński mówił, w poprzednich trzech dzięki temu pomysłowi na propagowanie sportu młodzieży, udało się kupić sprzęt, stroje sportowe, organizowano zawody dla młodych piłkarzy i wyjazdy treningowe.

Wyniki głosowania wraz z liczbą oddanych głosów w załączeniu.

WYNIKI GŁOSOWANIA W IV EDYCJI MBO

LISTA ZADAŃ DO REALIZACJI Z PODZIAŁEM NA SUBREGIONY MBO

opolskie.pl