Postaw na siebie – WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ!

NIE CZEKAJ, ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU!

Zachęcamy osoby młode do udziału w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w województwie opolskim.

  • Uczestnikami projektu są osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku od 15 do 29 lat, z następujących grup:

– osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy, które aktualnie nie uczą się i nie szkolą,

– imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych.

Następna możliwość udziału w projektach realizowanych w ramach PO WER pojawi się od stycznia 2019 roku.

TUTAJ ZNAJDUJE SIĘ AKTUALNA LISTA PROJEKTODAWCÓW:

Aktualna Lista projektodawców PO WER

Informacje w tej sprawie można uzyskać pod numerem tel. 77 44 16 754.

Http://power.wupopole.praca.gov.pl