ROZPOCZNIJ SWOJĄ KARIERĘ ZAWODOWĄ Z PO WER-EM

Program PO WER

Europa inwestuje w ludzi młodych, dlatego, jeśli nie masz jeszcze 30-tki i szukasz swojej zawodowej drogi zgłoś się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.

W województwie opolskim od 2014 roku realizowany jest specjalny, dedykowany głównie osobom młodym, program unijny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER ). Jego celem jest przygotowanie młodych osób do znalezienia mającego przyszłość zatrudnienia, dopasowanego do ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań.

Dlatego, jeśli obecnie nie uczysz się, nie pracujesz i tak naprawdę nie masz pomysłu na swoją przyszłość, możesz skorzystać z bezpłatnych szkoleń, staży i kursów zawodowych. Możesz także założyć własną firmę!

Inni już skorzystali

Efekty wdrażania programu są widoczne i bardzo dobrze oceniane przez młodzież. Uczestnicy projektów postawili na swój rozwój i nie żałują, bo skorzystali z bezpłatnych szkoleń, staży i kursów zawodowych. Dzięki dotacjom unijnym założyli i prowadzą własne firmy.

Program PO WER w liczbach

Trzeba wiedzieć, od czego zacząć

Badania potwierdzają, że przyszli pracodawcy oprócz doświadczenia zawodowego, oczekują konkretnych umiejętności i kompetencji zawodowych.
Na etapie przygotowania zawodowego zaangażowanie pracodawców jest bardzo wskazane, szczególnie pod kątem zachęcania młodych ludzi do udziału w stażach i praktykach, powiązanych z daną branżą.
Komercyjne szkolenia i profesjonalna pomoc doradcy zawodowego i pośrednika pracy są drogie, a przez to często niedostępne dla młodych bezrobotnych osób. Także zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia własnej działalności przekracza możliwości finansowe młodych przedsiębiorców. A bez wsparcia doradczego czy finansowego u progu zawodowej wielu młodych ludzi może zmagać się z problemem trwałego bezrobociem czy biernością zawodową.

Co zrobić, by nie utknąć już na starcie?

Skorzystać z funduszy unijnych! Tak jak zrobiło to wielu młodych ludzi, biorąc udział w projektach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Warto się przygotować, bo od przyszłego roku w województwie opolskim roku ruszy nowy program: Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027 (w skrócie FEO), który również w dużym zakresie będzie wspierał młodzież w poszukiwaniu swojej ścieżki zawodowej.

Gdzie szukać informacji?

Punkt Informacyjny o Europejskim Funduszu Społecznym,
w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu,
45-315 Opole, ul. Głogowska 25c – pokój nr 60
czynny w godzinach:  7.30 – 15.30
nr telefonu: 77 44 16 754, 77 44 16 599
email: punktefs@wup.opole.pl

Efekty wsparcia PO WER

Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu