Opolska Karta Rodziny i Seniora – Partner

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Kultura

Branża
Kultura
Zakres działalności

Do podstawowych zadań Biblioteki należy: gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie materiałów bibliotecznych, prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, udzielanie pomocy metodyczno-szkoleniowej bibliotekom w mieście oraz organizowanie działalności służącej rozwojowi czytelnictwa i popularyzacji wiedzy.

Strona www
http://www.mbpkk.pl
Telefon
77 482 37 42
Lokalizacja

47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE UL. RYNEK 3, Gmina: Kędzierzyn-Koźle

Zniżki
Zniżka dla rodziny z dwójką dzieci, Zniżka dla rodziny z trojgiem dzieci, Zniżka dla rodziny z czworgiem i więcej dzieci, Zniżka dla osoby powyżej 60 roku życia , Zniżka dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, Rodzina zastępcza:

zniżka za wydanie karty bibliotecznej w wysokości 50% dla czytelników posiadających Opolską Kartę Rodziny i Seniora