Opolska Karta Rodziny i Seniora – Partner

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

UL. RYNEK 3 47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE

NIP
749-10-04-872
REGON
530548667
Gmina
Kędzierzyn-Koźle
Branża
Kultura
Zakres działalności

Do podstawowych zadań Biblioteki należy: gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie materiałów bibliotecznych, prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, udzielanie pomocy metodyczno-szkoleniowej bibliotekom w mieście oraz organizowanie działalności służącej rozwojowi czytelnictwa i popularyzacji wiedzy.

Strona www
Telefon
77 482 37 42
Lokalizacja
Zniżki
Zniżka dla rodziny z dwójką dzieci zniżka za wydanie karty bibliotecznej w wysokości 50% dla czytelników posiadających Kartę Rodziny i Seniora Obejmuje gminy: Bierawa, Cisek, Kędzierzyn-Koźle, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś, Zniżka dla rodziny z trojgiem dzieci zniżka za wydanie karty bibliotecznej w wysokości 50% dla czytelników posiadających Kartę Rodziny i Seniora Obejmuje gminy: Bierawa, Cisek, Kędzierzyn-Koźle, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś, Zniżka dla rodziny z czworgiem i więcej dzieci zniżka za wydanie karty bibliotecznej w wysokości 50% dla czytelników posiadających Kartę Rodziny i Seniora Obejmuje gminy: Bierawa, Cisek, Kędzierzyn-Koźle, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś, Zniżka dla osoby powyżej 60 roku życia zniżka za wydanie karty bibliotecznej w wysokości 50% dla czytelników posiadających Kartę Rodziny i Seniora Obejmuje gminy: Bierawa, Cisek, Kędzierzyn-Koźle, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś, Zniżka dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym zniżka za wydanie karty bibliotecznej w wysokości 50% dla czytelników posiadających Kartę Rodziny i Seniora Obejmuje gminy: Bierawa, Cisek, Kędzierzyn-Koźle, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś, Rodzina zastępcza zniżka za wydanie karty bibliotecznej w wysokości 50% dla czytelników posiadających Kartę Rodziny i Seniora Obejmuje gminy: Bierawa, Cisek, Kędzierzyn-Koźle, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś,