MASZ 60 LAT? ZŁÓŻ WNIOSEK O NASZĄ KARTĘ!

Zmieniliśmy Regulamin wydawania i użytkowania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora – obniżamy wiek dla Seniorów!

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców regionu, 24 września br. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałę zmieniającą „Regulamin wydawania i użytkowania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora”, obniżając wiek senioralny uprawniający do ubiegania się o wydanie karty z 65 do 60 lat.

Ta zmiana została skonsultowana z gminami z terenu województwa opolskiego oraz Partnerami OKRIS, którzy na co dzień udzielają jej posiadaczom zniżek na towary i usługi.  Teraz poszerzamy krąg użytkowników Karty.

Przypominamy, że Opolska Karta Rodziny i Seniora (OKRIS) działa od maja 2014 r. wspierając rodziny:

  • z dwojgiem lub większą liczbą dzieci,
  • rodzinne i instytucjonalne domy dziecka,
  • rodziny zastępcze,
  • rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym,
  • osoby sprawujące opiekę nad osobą zależną
  • oraz osoby powyżej 60 roku życia.

Każda rodzina otrzymuje indywidualny numer Karty, w którym zakodowane zostały informacje (powiat, gmina, kolejny numer karty w obrębie danej gminy, oznaczenie rodziny). Dzięki temu jej posiadacz może sprawdzić na stronie internetowej, jakie zniżki mu przysługują. W siedzibie UMWO, użytkownicy mogą otrzymać aktualny wydruki z wykazem punktów, w których są uprawnieni do skorzystania ze zniżek. Do tej pory złożonych zostało blisko 30 tys. wniosków i wydano ponad 64 tys. kart.

W inicjatywie uczestniczą niemal wszystkie gminy z terenu województwa opolskiego. Wolę współpracy wyraziły również przedsiębiorstwa prywatne reprezentujące zróżnicowane branże i oferujące różnego typu produkty i usługi (m. in. z zakresu edukacji, zdrowia, sportu i rekreacji, kultury, turystyki i wypoczynku oraz gastronomii), funkcjonujące na terenie województwa opolskiego, jak i poza jego granicami. W g stanu na dzień 24 września 2018 r. Opolska Karta Rodziny i Seniora ma 200 Partnerów, którzy udzielali zniżek w ramach inicjatywy. Największą grupę stanowią firmy świadczące usługi z zakresu zdrowia, tj. gabinety dentystyczne, salony optyczne, zakłady świadczące usługi rehabilitacyjne i masażu, logopedzi, laboratoria diagnostyczne. Sporą część Partnerów tworzą firmy oferujące zniżki „dla rodziny i seniora”, a wśród nich można znaleźć m.in. sklepy z odzieżą dziecięcą, sportową, sklepy rowerowe, komputerowe, drogerie, księgarnie czy parki rozrywki.  W branży „edukacja” znajdziemy szkoły języków obcych, kursy i zajęcia dodatkowe dla dzieci i dorosłych. Oferowane przez prywatne firmy zniżki to najczęściej 10-20 %.

Nowy „Regulamin wydawania i użytkowania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora” oraz wzór nowego wniosku znajduje dostępny jest poniżej:

Regulamin OKRiS – pobierz

zał.2. Wzór wniosku –  pobierz

zał.4. Oświadczenie dot. przedłużenia ważności OKRIS  –  pobierz

zał.5. Oświadczenie dot. sprawowania opieki nad osobą zależną –  pobierz

Pozostałe załączniki są dostępne TUTAJ