Bezpłatna rehabilitacja kardiologiczna? Zgłoś się do PRO CORDE

 

Kolejnym partnerem akcji Karolinka na zdrowie, jest centrum medyczne „Pro Corde”. Jako jedyny ośrodek w województwie opolskim posiada kontrakt z NFZ na ambulatoryjną rehabilitację kardiologiczną (!). Obecnie centrum realizuje projekt finansowany ze środków unijnych skierowany do osób po zawale serca.

Czy jest coś ważniejsze niż serce? Warto więc dowiedzieć gdzie można szukać wsparcia i profesjonalnej pomocy w tym zakresie.

Pro Corde Dom medyczny Opole na terenie regionu działa od Pro Corde realizuje kompleksową, ambulatoryjną diagnostykę kardiologiczną oraz leczenie schorzeń układu krążenia, w tym choroby wieńcowej, nadciśnienia tętniczego, zaburzeń lipidowych, zaburzeń rytmu serca oraz wielu innych patologii układu sercowo-naczyniowego.

Jako jedyny ośrodek w województwie opolskim posiada kontrakt z NFZ na ambulatoryjną rehabilitację kardiologiczną oferując efektywną rehabilitację kardiologiczną ze stałym nadzorem nad treningiem dla pacjentów po zabiegach kardiologicznych, po zawale mięśnia sercowego, operacjach kardiochirurgicznych i inwazyjnych zabiegach angioplastyki wieńcowej.

W ramach umowy z NFZ oraz ZUS centrum oferuje także kompleksową opiekę, diagnostykę rehabilitacyjną oraz leczenie schorzeń narządu ruchu realizowaną przez wykwalifikowaną kadrę fizjoterapeutów pod nadzorem lekarza rehabilitacji medycznej i przy użyciu nowoczesnego sprzętu medycznego.

 

Obecnie, aż do końca listopada 2020 roku Pro Corde realizuje projekt unijny adresowan

y jest do osób po przebytych incydentach sercowo-naczyniowych (m.in. zawał serca, dławica piersiowa) lub zabiegach (np. angioplastyka -stenty, b

y-passy, implantacja rozrusznika serca), będących mieszkańcami Aglomeracji Opolskiej, które są aktywne zawodowo lub są w wieku aktywności zawodowej i chcą wrócić na rynek pracy.

Można zgłosić się do projektu kontaktując się z „Pro Corde” Dom Medyczny Opole, pl. Piłsudskiego 11a, 45-706 Opole lub też z Optima Medycyna S.A., ul. Dambonia 171, 45-861 Opole. Więcej informacji o projekcie: https://www.facebook.com/dommedycznyopole/

W ramach Projektu można skorzystać z konsultacji kardiologicznych, zajęć rehabilitacyjnych na sali wyposażonej w  nowoczesny system komputerowego sterowania i monitorowania treningu cykloergometrycznego, rehabilitacji zawodowej, opieki psychologicznej i dietetycznej oraz warsztatów edukacyjnych skierowanych zarówno do chorych jak i członków ich rodzin.

Jeszcze mało?

Dodatkowo dla chętnych pacjentów centrum organizowane są odpłatne zajęcia grupowe obejmujące kompleksową gimnastykę rehabilitacyjną przeznaczoną dla pań w każdym wieku. Zajęcia łączą różne formy aktywności m.in. cardio, wzmacnianie, stretching, elementy pilatesu i jogi.