RADNI SEJMIKU PRZYJĘLI NOWĄ STRATEGIĘ ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DO 2030 ROKU

W poniedziałek, 4 października br., radni Sejmiku Województwa Opolskiego przyjęli Strategię Opolskie 2030. Głosowali w czasie uroczystej sesji zorganizowanej w Filharmonii Opolskiej.

Otwarty i uspołeczniony proces

Prace nad strategią trwały prawie dwa lata. – Był to proces otwarty i uspołeczniony. Działały grupy doradcze i zespoły zadaniowe, uczestniczyliśmy w warsztatach, debatach i konferencjach, prowadziliśmy konsultacje branżowe i środowiskowe, ale także w subregionach oraz konsultacje społeczne z mieszkańcami – informował w czasie sesji profesor Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Wojciech Dziemianowicz, ekspert naukowy w czasie prac nad strategią.

W pracach uczestniczyło również 275 osób, członków grup doradczych. Ich nazwiska znalazły się w dokumencie. To współtwórcy nowej strategii, która jest wyjątkowa, bo po raz pierwszy łączy wymiary społeczno-gospodarczy i przestrzenny. Jest spójna dokumentami unijnymi i krajowymi  oraz jest podstawą do pozyskiwania w przyszłości kolejnych funduszy z Unii Europejskiej.

– Strategia nie tylko sprzyja wysokiej pozycji województwa za względu na jakość rządzenia, ale także umożliwia utrzymanie przez region pozycji lidera w zakresie absorpcji funduszy europejskich – dodawał prof. dr hab. Jacek Szlachta ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Prof. dr hab. Krystian Heffner podkreślał, że nowa formuła strategii pozwala na przełożenie jej zarówno na polityki rozwoju, jak i na praktyczne działania.

Dla człowieka, środowiska i gospodarki

– Strategia Opolskie 2030 to połączenie marzeń o naszej małej ojczyźnie, wyobrażeń o jej przyszłości z wiedzą i doświadczeniem wielu wspaniałych osób, które pracowały nad tym, by opracować taką strategię, która pomoże te marzenia zrealizować – mówił marszałek Andrzej Buła. – To najważniejszy regionalny dokument strategiczny, który wskazuje, w jaki sposób i w jakim kierunku województwo powinno się rozwijać w najbliższych dziesięciu latach. Ujęliśmy w nim cele i kierunki działania, służące temu, aby region rozwijał się dynamicznie, harmonijnie i zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju – mówił marszałek.

Jednogłośnie za strategią

Pozytywną opinię na temat nowego dokumentu wystawiły wszystkie komisje sejmiku. A w głosowaniu wszyscy obecni radni – 25 osób – opowiedzieli się za przyjęciem Strategii Opolskie 2030.

– Cieszę się, że nad opracowaniem strategii pracowaliśmy razem i możemy dziś mówić, że to nasza wspólna strategia. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w jej przygotowanie, a radnym za przyjęcie tego dokumentu – mówił na koniec marszałek Andrzej Buła. Apelował też do obecnych na sesji przedstawicieli wielu środowisk z regionu, aby stali się aktywnymi podmiotami szczegółowych polityk rozwoju w województwie. – Dzięki temu każdy z was może mieć wpływ na to, jak w ważnych dla was obszarach będzie prowadzona polityka rozwoju – podkreślał marszałek.

Wszystkie informacje nt. prac nad strategią rozwoju Opolskie 2030 można znaleźć pod adresem:

https://bip.opolskie.pl/2020/11/strategia-rozwoju-wojewodztwa-opolskiego-opolskie-2030/