RUSZAJĄ KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU STRATEGII OPOLSKIE 2030

Każdy mieszkaniec województwa może zapoznać się z projektem strategii oraz ma prawo zgłosić do niego swoje uwagi lub wyrazić opinię. Można to zrobić do 30 kwietnia br.

W środę, 10 marca br., konsultacje rozpoczęła konferencja z udziałem niemal dwustu osób –  samorządowców i osób zaangażowanych w życie społeczno-gospodarcze województwa.

– Strategia to najważniejszy dokument dla przyszłości województwa. Mówimy w niej o cenionej jakości życia jako naszym planie na lepszą przyszłość. Tę jakość życia rozumiemy wieloaspektowo – od troski o rodzinę, miejsca pracy i czas wypoczynku – mówił marszałek województwa Andrzej Buła. – To nasz plan na lepszą przyszłość całego regionu.

O strategii

Strategia Opolskie 2030 wskazuje, w jaki sposób i w jakim kierunku województwo powinno się rozwijać w najbliższych dziesięciu latach. Zostały w niej ujęte cele i kierunki działania, aby region rozwijał się dynamicznie, harmonijnie i zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Jest niezbędna do skutecznego pozyskiwania funduszy unijnych i wydatkowania środków na rozwój. Jej zasięg czasowy sięga 2030 roku i obejmuje najnowszą perspektywę finansową Unii Europejskiej.

Strategia Opolskie 2030 składa się z dwóch podstawowych części. Pierwsza to wnioski z tzw. diagnozy, czyli charakterystyka województwa w trzech obszarach: społecznym, środowiskowym i gospodarczym. Opisuje także mocne i słabe strony regionu oraz szanse i zagrożenia, z którymi musimy się zmierzyć (tzw. analiza SWOT). Natomiast druga część strategii zawiera opis celów strategicznych oraz służących ich realizacji celów operacyjnych wraz z kierunkami działań.

Trzy cele strategiczne, czyli :

  • Człowiek i relacje
  • Środowisko i rozwój
  • Silna gospodarka

zawierają tzw. Opolską 11-tkę, czyli jedenaście celów operacyjnych wraz z rozwijającymi je kierunkami działań. Co ważne – nie wyczerpują one listy przedsięwzięć, projektów i zadań, które będą podejmowane w przyszłości w ramach realizacji strategii.

Konsultacje społeczne

Strategia Opolskie 2030 to dokument ważny nie tylko dla władz regionu. Głos mieszkańców, osób tu pracujących, studiujących, prowadzących działalność gospodarczą i wszystkich innych, którzy w jakikolwiek sposób są związani z regionem opolskim, ma ogromne znaczenie.

Dlatego gorąco zapraszamy do udziału w konsultacjach strategii. Na Państwa opinie i uwagi czekamy w terminie od 10 marca do 30 kwietnia 2021 roku.

Więcej o strategii oraz o tym jak wziąć udział w konsultacjach przeczytacie na stronie:

https://www.opolskie.pl/2021/03/strategia-opolskie-2030/m