Konkurs „Opolskie dla Rodziny” – ruszamy!

26 stycznia 2018 r., Zarządzeniem Marszałka Województwa Opolskiego, powołana została Kapituła Konkursu „Opolskie dla Rodziny”. Do zadań jej członków należy m.in. dokonanie wyboru Laureatów Konkursu oraz wskazanie wyróżnień. W skład Kapituły weszli przedstawiciele środowisk związanych z rodziną, przedstawiciele urzędu marszałkowskiego i jednostek mu podległych.

Pan Marszałek Andrzej Buła, po spotkaniu inauguracyjnym Kapituły Konkursowej w dniu 2 marca br., powiedział:

„Za nami spotkanie Kapituły Konkursu, którego celem jest promowanie firm, instytucji, którym bliska jest idea „Opolskie dla Rodziny”. Chcemy docenić tych, którzy wspierają rodzinę. Lada chwila ogłosimy konkurs, którego finał już w maju. Zachęcamy pracowników, którzy zauważają prospołeczne zachowania swoich pracodawców, do tego, aby zgłaszali ich kandydatury. Również posiadacze Opolskiej Karty Rodziny i Seniora będą mogli wybrać swoją instytucję. Chcemy też docenić samorządy.”