Będą nowe żłobki i kluby malucha!

Ponad 200 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w żłobkach i w klubach dziecięcych przybędzie w woj. opolskim z unijnym dofinansowaniem. Utworzą je przedsiębiorcy, którzy sięgnęli po dotacje na tworzenie takich miejsc. W OCRG podpisano właśnie umowy z tymi firmami.

Części umów podpisano 21 listopada w Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki podczas konferencji prasowej. Obecny na niej marszałek Andrzej Buła mówił, że od kilku lat w województwie opolskim omawiane są wyzwania związane z demografią i depopulacją. – Nie da się tego problemu rozwiązać w ciągu roku. To musi być  zaplanowany proces, w którym uczestniczą dobrzy partnerzy. Tacy właśnie, jak przedsiębiorcy, którzy zadecydowali się sięgnąć po dotacje na budowę czy doposażenie miejsc opieki dla maluchów czy seniorów – podkreślił.

Dodał, że realizacja projektów związanych z budową żłobków czy domów seniora to właściwie spełnienie jego marzeń i planów sprzed 4 lat. – Cztery lata temu w listopadzie zostałem marszałkiem. Jeździliśmy wtedy do Brukseli, do Komisji Europejskiej, negocjować fundusze na różne projekty, także na infrastrukturę społeczną. Dziś Państwo w praktyce wdrażacie nasze ówczesne założenia i dajecie przykład innym, że jest taka możliwość – mówił Andrzej Buła.

Wsparcie na tworzenie żłobków, klubów dziecięcych czy tzw. alternatywnych miejsc opieki dla dzieci do lat 6 opolscy przedsiębiorcy mogli dostać w ramach naboru na tzw. infrastrukturę usług społecznych, wpisującego się w program „Opolskie dla Rodziny”. W ramach tego samego poddziałania dostępna była też pula dotacji na tworzenie domów seniora. Marszałek Andrzej Buła zaznaczył, że również ten nabór cieszył się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców.

– Planowaliśmy wybudować w regionie 10 domów seniora z dofinansowaniem unijnym. W tej chwili wiemy, że realizowanych jest już 17 takich obiektów. Unijne wsparcie na ten cel wyniesie prawie 80 mln złotych, a łączny koszt tych inwestycji to prawie 155 mln złotych. Efektem będzie kilkaset dodatkowych miejsc opieki całodobowej, dziennej i miejsc w mieszkaniach wspieranych dla osób starszych – wyliczał. – Ta infrastruktura pozwoli w sposób systemowy zaopiekować się i małymi, i dorosłymi – podsumował.

Do chwili obecnej ogłoszono dwa nabory dotyczące budowy, rozbudowy i doposażenia żłobków. Jeden z nich już rozstrzygnięto. Zarząd województwa przyznał w nim dofinansowanie dla ośmiu z 15 złożonych projektów. W drugim z naborów od 6 do 13 listopada w podlegającym samorządowi województwa Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki można było ponownie składać wnioski o dofinansowanie takich inwestycji. Wpłynęło ich również 15. Inwestycje te mają nie tylko przyczynić się do tworzenia miejsc opieki dla najmłodszych mieszkańców naszego regionu, ale też służyć godzeniu życia zawodowego i prywatnego ich rodzicom.

Jeśli żłobka szukać będą za jakiś czas rodzice pracujący w opolskiej podstrefie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, to miejsca dla swoich dzieci mogą znaleźć w żłobku „Pod Gwiazdką”, w pobliżu znajdującego się przy obwodnicy Opola hotelu i salonu samochodowego. Tam właśnie ma powstać jedna z dofinansowanych z unijnych pieniędzy placówek. Patryk Weisser, członek zarządu spółki STC, która ów żłobek wybuduje, opowiadał na konferencji, że decyzję o takiej inwestycji jego firma podjęła, gdy wspólniczki szukały miejsca w żłobkach dla swoich pociech. – Okazało się to wtedy niekoniecznie możliwe. A przy okazji zorientowaliśmy się, że jest popyt na taką placówkę, a dla pracodawców byłaby ona uatrakcyjnieniem tworzonych w Strefie czy wokół niej miejsc pracy – relacjonował Weisser. Zaznaczył, że ze żłobka będą też mogli korzystać mieszkańcy terenów włączonych niedawno do Opola, a także osoby dojeżdżające do pracy np. od strony Niemodlina czy Namysłowa.

Aleksandra Skibińska chce przebudować i zaadoptować na żłobek dla 20 dzieci stary, zabytkowy spichlerz z 1900 roku w Strzelcach Opolskich. – Jeśli dałoby się naszą placówkę rozbudować i zwiększyć, to chętnie byśmy to zrobili, bo widzimy że zapotrzebowanie jest – mówiła pani Aleksandra. Na konferencji prasowej w OCRG relacjonowała, że w tym tygodniu jej firma sfinalizuje zakup budynku i jak najszybciej zechce uruchomić inwestycję. A uruchomić działalność być może uda się już we wrześniu przyszłego roku.

Od podstaw żłobek dla 64 dzieci wybuduje w Krapkowicach Teresa Gola-Nogaj. – Żłobek Kraina Skrzatów, obecnie dla 30 dzieci, prowadzimy już od 7 lat, więc mamy doświadczenie. Ale teraz lokal wynajmujemy, a chcielibyśmy być „na swoim” – mówiła. Stąd – dodała – pomysł na inwestycję, pod którą już udało się kupić działkę położoną zaledwie 200 metrów od dotychczasowej lokalizacji żłobka. – Czekałam na tę dotację dobrych kilka lat, bo wiedziałam że ma być. Śledziłam każdy nabór. Bez tego wsparcia nie byłoby możliwości zrealizowania pomysłu, który zrodził się już jakiś czas temu – opowiadała Teresa Gola – Nogaj.

Do 21 listopada podpisano łącznie sześć z ośmiu umów w ramach pierwszego, zakończonego już naboru. Kolejne dwie podpisane zostaną w najbliższym czasie. Z projektów, których dotyczą te umowy wynika, że miejsca opieki dla maluchów w wieku do 3 lat (w placówkach zupełnie nowych albo rozbudowywanych) powstaną m.in. w Opolu, Strzelcach Opolskich, Tułowicach, Kluczborku czy Krapkowicach.

Przedsiębiorcy, którzy dostali dofinansowanie na ich utworzenie, chcą wykorzystać unijne pieniądze m.in. na zakup wyposażenia i sprzętu, przebudowę i rozbudowę budynków na potrzeby żłobków czy klubów dziecięcych, a nawet na budowę nowych obiektów, które mają być miejscami opieki dla dzieci. Całkowita wartość tych ośmiu projektów to ponad 8,2 mln zł, a wartość przyznanego na nie z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowania to ponad 4,2 mln zł. Największe przyznane w tym naborze dofinansowanie dla jednej firmy wyniosło prawie 800 tys. zł, a najniższe – 115,2 tys. zł.

W puli na pierwszy nabór było nieco ponad 18 mln zł. – W związku z tym, że wykorzystano w nim mniej pieniędzy, niż zakładaliśmy, ogłosiliśmy kolejny nabór na ten sam cel. Tak jak w pierwszym, wpłynęło w nim 15 wniosków o dofinansowanie – mówi dyrektor OCRG Roland Wrzeciono.

W ramach obu naborów można było dostać dofinansowanie na inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie miejsc, które przyczynią się do rozwoju usług opieki nad dziećmi do lat 3, czyli np. żłobków – w tym przyzakładowych, oddziałów żłobkowych czy klubów dziecięcych. Pieniądze można było też pozyskać na usługi opieki dla dzieci do lat 6 świadczone w ramach tzw. alternatywnych form opieki dziennej. O dofinansowanie mogły ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność na terenie woj. opolskiego.