Tytuł projektu: Trans Medyk i Brzeskie Centrum Medyczne poprawiają stan zdrowia mieszkańców subregionu północnego

Nazwa wnioskodawcy
MAJCHRZYK PIOTR TRANS-MEDYK RATOWNICTWO
Okres realizacji projektu
od: 01-12-2016
do: 31-05-2019
Opis projektu
Mając na uwadze utrudniony dostęp do usług w zakresie profilaktyki chorób cywilizacyjnych i niską świadomość dotyczącą ich zapobiegania u osób zagrożonych ubóstwem i wykluczonych społecznie projekcie zaplanowano udział ww. grupy osób na poziomie 42% (294 osoby).
Cele projektu:
- zmniejszenie częstotliwości występowania nadwagi, otyłości i cukrzycy dzięki identyfikacji osób chorych
- zaoferowanie chorym kompleksowego wsparcia w postaci usług zdrowotnych i działań informacyjno-promocyjnych.
Osoba do kontaktu
Natalia Majchrzyk
cukrzyca@trans-medyk.pl
77 421 24 73
Grupy docelowe
 • Uczniowie
Zagadnienia kluczowe
 • cukrzyca
 • nadwaga
 • otyłość
Działanie
8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych
Nr wniosku
RPOP.08.01.00-16-0030/16-00
Całkowita wartość projektu
2 328 732,75 [PLN]
Dofinansowanie ogółem
2 200 652,44 [PLN]
Lokalizacja projektu
 • powiat kluczborski
 • powiat namysłowski
 • powiat oleski
 • gmina Brzeg
 • gmina Skarbimierz
 • gmina Grodków
 • gmina Lewin Brzeski
 • gmina Olszanka

Znalazłeś błąd? Napisz info@opolskie.pl