PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W OPOLU POMAGA MŁODYM W POTRZEBIE

Poradnia Leczenia Uzależnień Dzieci I Młodzieży Grafika

Poradnia działa przy Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu i, co ważne, posiada kontrakt NFZ, dzięki czemu jej usługi są nieodpłatne. Wśród jej specjalistów są psychoterapeuci, pedagodzy, terapeuci uzależnień i psychologowie.

Poradnia specjalizuje się w pomocy młodym ludziom, którzy:

  • używają problemowo substancji psychoaktywnych,
  • mierzą się z problemem szkodliwego eksperymentowania,
  • borykają się z problemem nadmiernego używania substancji bądź czynności (m.in. Internet, komputer, telefon, gry, hazard),
  • są członkami rodzin bądź posiadają w bliskim otoczeniu osoby z problemem uzależnienia/nadużywania,
  • posiadają w historii rodziny obciążenia związane z nadużywaniem substancji psychoaktywnych/DDA/DDD.

W ramach sprawowanej opieki Poradnia oferuje:

  • leczenie i konsultacje psychiatryczne realizowane przez lekarkę – psychiatrę (będącą również w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży),
  • psychoterapię indywidualną, rodzinną i grupową,
  • terapię uzależnień,
  • psychoedukację,

Poradnia działa od poniedziałku do piątku. Wizyty odbywają się tylko po wcześniejszej rejestracji. Na miejscu można uzyskać pomoc lekarza, psychologa czy psychoterapeuty uzależnień. Spotkania odbywają się w formie sesji indywidualnych. Pierwsze z nich zawsze odbywa się razem z rodzicami i dzieckiem u lekarza. Na kolejną sesję/potkanie z psychoterapeutą uzależnień, który ustali warunki i możliwy przebieg psychoterapii, umawia się juz poprzez rejestrację.

W czasie całego procesu psychoterapeutycznego wymagana jest obecność rodziców i dziecka.

Kontakt do Poradni:
tel. 77 455 25 35
e-mail: wotuiw@olowoskowice.pl
adres: Opole, ul. Głogowska 25b

Więcej informacji znajdziecie na stronie Wojewódzkiego Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych.