OPOLSKIE WSPIERA AKTYWNYCH I MŁODYCH

„Opolskie dla młodzieży” to autorski projekt, dzięki któremu zwiększy się zaangażowanie młodzieży w rozwój społeczeństwa obywatelskiego w naszym regionie.

Siatkonoga w Dziergowicach, bilard w Pakosławicach czy memoriał upamiętniający zmarłego nauczyciela z Mechnic – to tylko przykłady inicjatyw zgłoszonych do pierwszej edycji tej wyjątkowej inicjatywy. W tym tygodniu, 20 lipca 2022 r., podpisano pierwsze umowy z ich realizatorami. Niektóre z imprez odbędą się jeszcze w tym miesiącu.

Przypomnijmy, że w projekcie ważną rolę odgrywają cztery opolskie organizacje pozarządowe, które wspólnie z młodzieżą do 30 listopada 2022 r. będą realizowały inicjatywy:

  • Opolskie dla młodzieżowych inicjatyw na rzecz ochrony środowiska – Chorągiew Opolska ZHP
  • Opolskie dla młodzieżowych drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych na terenach wiejskich – Stowarzyszenie OSP powiatu KLB
  • Opolskie dla młodzieżowych inicjatyw sportowych – Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
  • Opolskie dla młodzieżowych inicjatyw kulturalnych – Stowarzyszenie Opolskie Lamy

Łączna suma młodzieżowych inicjatyw w regionie wyniesie minimum 120, w łącznej kwocie 600 000 zł. W każdym obszarze tematycznym, minimalna liczba inicjatyw to 30, w łącznej kwocie 150 000 zł.

Młodzieżowa Grupa Inicjatywna powinna składać się minimum z 5 osób w wieku 16-26 lat, mieszkających na terenie województwa opolskiego. Jedna osoba może należeć tylko do jednej takiej grupy.

Masz pomysł na własną inicjatywę?

Przygotuj swój wniosek korzystając z elektronicznego formularza zgłoszenia inicjatywy

Szczegółowe informacje dotyczące projektu „Opolskie dla młodzieży” znajdziesz tutaj.

opolskie.pl