STYPENDIA DLA NAJLEPSZYCH UCZNIÓW I UCZENNIC W REGIONIE

Ruszyła kolejna edycja programu stypendialnego „Wspieramy najlepszych IV” na rok szkolny 2022/2023. Jeśli uczysz się i masz dobre wyniki, a także spełniasz kryterium dochodowe, nie czekaj i złóż wniosek. Termin mija 14 września br.

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie i uczennice, którzy:

  • w roku szkolnym 2022/2023 uczęszczają do klasy VII lub VIII szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej na terenie województwa opolskiego,
  • w roku szkolnym 2021/2022 uzyskali średnią z wszystkich ocen nie niższą niż 4,90;
  • w roku szkolnym 2021/2022 z trzech wybranych przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, przedsiębiorczości lub przedmiotów z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych zdobyli średnią nie niższą niż 4,70;
  • pochodzą z rodzin, których przeciętny miesięczny dochód uzyskany w roku 2021 na jednego członka rodziny nie przekracza 2 022,00 zł netto (w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne 2 292,00 zł netto).

Szczegółowe informacje, regulamin oraz wzór wniosku wraz z załącznikami dostępne są tutaj.

Plakat Wspieramy najlepszych IV

Wnioski można składać:

  • listownie (listem poleconym) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Edukacji i Rynku Pracy, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
  • poprzez ePUAP na adres: /q877fxtk55/SkrytkaESP,
  • osobiście – w sekretariacie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy, ul. Piastowska 17 II piętro pok. 204
  • osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14

 

Zachęcamy do udziału w programie!

opolskie.pl