SYPENDIA CZEKAJĄ NA NAJLEPSZYCH

Do 24 września br. można składać wnioski do programu stypendialnego Wspieramy najlepszych IV na rok szkolny 2021/2022. Składać je mogą uczniowie dwóch ostatnich klas szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych.

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie ze średnią ocen z ubiegłego roku szkolnego nie niższą niż 4,9 oraz ze średnią nie niższą niż 4,7 z trzech wybranych przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, przedsiębiorczości lub przedmiotów z zakresu technologii informacyjno–komunikacyjnych.

Ważne! Stypendia przeznaczone są dla uczniów z rodzin, których przeciętny miesięczny dochód w roku 2020 na jednego członka rodziny nie przekracza 1 685,00 zł netto (a w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne, 1 910,00 zł netto).

Pełne ogłoszenie o programie, regulamin oraz wzór wniosku z załącznikiem dostępne są tutaj.

Jeśli masz pytania, zadzwoń:

tel.: 77 44 67 830, 77 44 67 831, 77 44 67 834, 77 44 67 835 lub 77 44 67 837

lub napisz:

e-mail: wspieramynajlepszych@opolskie.pl

Plakat Wspieramy najlepszych IV

 

opolskie.pl