PODCZAS FERII UCZĄ SIĘ… NAUCZYCIELE

W ubiegłym roku urząd marszałkowski przekazał prawie 4 000 komputerów nauczycielom szkół ponadpodstawowych z całego województwa.  Aby po feriach w pełni wykorzystać potencjał sprzętu podczas lekcji on-line, nauczyciele przeszli intensywne szkolenia.

W szkoleniach uczestniczyli nauczyciele z 84 szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących. Łącznie to obecnie aż 3 917 osób z całego regionu! Do każdej szkoły przypisani zostali trenerzy. Szkolenia prowadzone były online, na żywo, a wszystkie sesje były nagrywane, by uczestnicy mieli możliwość ponownego odtworzenia ich treści w dowolnym czasie.

– Zdaję sobie sprawę z tego, że nauczyciele znaleźli się w wyjątkowo wymagającej sytuacji. Zdalne nauczanie wymaga dodatkowego czasu i wysiłku, a doszły jeszcze intensywne szkolenia. Bardzo doceniam zaangażowanie tych osób i wierzę, że wspólnymi siłami sprostamy wymaganiom tego trudnego czasu – mówi marszałek Andrzej Buła.

Szkolenia rozpoczęły się już w listopadzie 2020 roku, a zintensyfikowały w czasie świąteczno-noworocznym oraz obecnie – podczas ferii zimowych. Pierwszą część szkoleń prowadzą trenerzy oraz eksperci wyłonieni w porozumieniu z Regionalnym Zespołem Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu. – Przygotowaliśmy szeroki pakiet wsparcia dla szkół, nauczycieli i uczniów. Oferujemy programy edukacyjne i tworzymy centra zdalnego nauczania, czyli miejsca wyposażone w kamery i narzędzia do wizualizacji lekcji. Nauczyciel nie jest sam w tej trudnej sytuacji, ma do dyspozycji zarówno sprzęt, oprogramowanie oraz wsparcie metodyczno-techniczne – mówi Lesław Tomczak, dyrektor tej placówki.

Planowane zakończenie pierwszej serii szkoleń to przełom lutego i marca. Wtedy prowadzenie szkoleń przejmą e-liderzy. To osoby wyłonione spośród grona nauczycieli z całego regionu, które znają nowe technologie oraz mają umiejętności cyfrowe. Stworzą innowacyjne e-sieci przedmiotowe i branżowe, łączące nauczycieli poszczególnych obszarów tematycznych i kompetencyjnych.

– Sercem każdej szkoły są uczniowie i nauczyciele. To oni tworzą kreatywne i pełne pasji zespoły, które już od lat, nie tylko w czasie pandemii, pracują ucząc się od siebie nawzajem. Teraz robimy to po prostu zdalnie. Jednak by przekazać uczniom wiedzę na odległość, nauczyciel musi mieć narzędzia, a przede wszystkim wiedzę na temat tego, jak to dobrze zrobić – mówi Krystyna Błażewska, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Kluczborku i koordynatorka grupy e-liderów.

Samorząd województwa opolskiego, jako jeden z pierwszych w Polsce, przy wsparciu funduszy unijnych, wyposażył nauczycieli w służbowe komputery z niezbędnym oprogramowaniem i usługami wspierającymi pracę zdalną oraz zaoferował wsparcie w postaci szkoleń. To tylko jedno z licznych działań w ramach akcji #opolskiesięwspiera, mającej na celu ułatwienie funkcjonowania mieszkańcom województwa w czasie pandemii.

JL-N-DZP, opolskie.pl