LAPTOPY DLA NAUCZYCIELI LICEÓW I SZKÓŁ ZAWODOWYCH

Nauczanie zdalne będzie łatwiejsze i bardziej dostępne- do 633 nauczycieli z 41 liceów i 2 159 nauczycieli z 54 szkół zawodowych w naszym regionie trafiają już nowe laptopy wraz z oprogramowaniem.

Projekty „Opolskie dla liceów – zdalne nauczanie zbliża!” i „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” mają poprawić dostępność m.in. do zdalnego nauczania. – Te działania zarządu województwa to tworzenie stabilnych fundamentów atrakcyjnej edukacji, która musi ułatwiać życie najpierw nauczycielom, a później i uczniom – podkreśla marszałek województwa Andrzej Buła. Łączne wsparcie szkół w ramach tych obydwu projektów przekroczyło 12 milionów złotych. Finansowanie było możliwe z funduszy unijnych w ramach przeciwdziałania COVID 19.

Zarówno nauczyciele liceów publicznych, jak i prywatnych oraz wszystkich typów szkół zawodowych z województwa opolskiego otrzymują od urzędu marszałkowskiego laptopy wraz z oprogramowaniem. Uczestniczą również w szkoleniach w zakresie zdalnego nauczania. Do projektu zostaną włączeni uczniowie, którzy będą mogli korzystać z przygotowanych przez nauczycieli e-zajęć. Każda szkoła otrzyma dodatkowy sprzęt: m.in. monitory interaktywne z systemem dwukierunkowej komunikacji, wizualizery, kamery internetowe czy zestawy słuchawkowo-mikrofonowe.

eLiderzy będą wsparciem dla innych

Powołani zostali także eLiderzy, którzy będą służyć wsparciem innym. Każdy nauczyciel – uczestnik projektu, może wziąć udział w szkoleniach, których elementem będzie dzielenie się wiedzą i doświadczeniem przez eLiderów – tzw. nauczycieli wiodących, posiadających umiejętności i kompetencje w zakresie nauczania zdalnego. W każdym projekcie wyłoniono po 20 liderów reprezentujących różne powiaty i uczących różnych przedmiotów. Ich koordynatorem jest Krystyna Błażewska, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku. Każdy uczeń szkoły zawodowej i liceum w województwie opolskim otrzyma indywidualne konto, umożliwiające zdalne nauczanie. Nauczyciele uczestniczą w szkoleniach już od września.

– Laptopy, wsparcie szkoleniowe, wzajemne podnoszenie kwalifikacji nauczycieli dzięki wyłonieniu e-liderów, oprogramowanie branżowe dla szkół zawodowych- to szansa na lepszą jakość edukacji w tym trudnym czasie – mówi wicemarszałek Roman Kolek, odpowiedzialny w zarządzie województwa m.in. za sprawy oświaty i nauki. Dodaje, że wszystkie laptopy powinny trafić do nauczycieli w listopadzie.

VR, opolskie.pl